About aktionrf

aktionrf has created 218 entries.

Entries By aktionrf
 • Månadens by juli, Södra Vallgrund Södra Vallgrund ligger på Replot-Vallgrund-landets sydligaste del. I byn bor ca 350 personer. Från att ha varit en typisk fiske- och jordbruksbygd, kan man nu säga att mångsyssleriet dominerar genom att många olika yrken finns representerade. Kommunens centrum och Vasa stad är inom pendlingsavstånd och gör att många bybor har […]

  Read More

 • Bennäs, juni månads by Bennäs är centralort i Pedersöre men också en livskraftig landsbygdsby där Bennäsborna är vana att göra saker som stärker samhörigheten och trivseln i byn. När Bennäsborna kommer igång så tar det vanligen inte heller lång tid innan projekten har blivit genomförda. Med hjälp av bybornas frivilliga arbete och finansiering från privata […]

  Read More

 • Maj månads by, Henriksdal Opolitisk byaverksamhet i snart 100-år Bystugan en angelägenhet för alla Den organiserade byaverksamheten i Henriksdal inleddes redan under 1920-talet så den första pärthyveln anskaffades gemensamt till byn. I skiftet mellan 1920- och 30 talet blev det aktuell att bygga en gemensam skola i byn. Bönderna i byn samlades för att tillsammans […]

  Read More

 • April månads by, Replot Replot Ungdomsförenings lokal                      Vackra vyer möter en ute i skärgården.   Replot har gamla anor För ”alltför mycket länge sedan i tiden” då jättarna ännu huserade i Sverige och Norge, blev jätten Finn för något illdåds skull utdriven ur Sverige av […]

  Read More

 • Månadens by i mars är Jeppo by Jeppo by Jeppo är en utpräglad randby, som ligger vackert på ömse sidor om Lappo å. Den stenfria ådalen har skapat ypperliga förutsättningar för jordbruk, vilket också präglat orten. En forsrik älv med höga stränder har tidigt bjudit på goda möjligheter att utnyttja vattenkraften för kvarnar, sågar o.a. […]

  Read More

 • Småbönders är en liten by i Kronoby kommun i Terjärv kommundel på gränsen till de finskspråkiga kommunerna Evijärvi och Vetil.  Byn är en levande landsbygd där 60 av byns 300 invånare livnär sig på jordbruk eller är egenföretagare.   Småbönders Handelslag har verkat som självständig butik sen 1921, förutom butik finns postombud och bränsleförsäljning. I byn finns fyra aktiva föreningar, ett skidspår och en ishockeyrink. Byn […]

  Read More