Medlemsmöteshandlingar

Vårmötet hålls den 16.4.2019 vid Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4, 65610 KORSHOLM

Kallelse

Föredragningslista

Förslag till Verksamhetsberättelse 2018