Medlemsmöteshandlingar

Vårmöte 28.8.2020

Aktion Österbotten r.f. sammankallar sina medlemmar till stadgeenligt vårmöte 28.8.2020 kl. 13.00 vid Kultursalen, Korsholms huvudbibliotek, Skolvägen 1, 65610 KORSHOLM.

Möteskallelse

Föredragningslista

Fullmakt

Verksamhetsberättelse 2019

Aktion Österbotten r.f. kommer inte att kunna hålla vårmötet 2020 inom stadgeenlig tid p.g.a. regeringens åtgärder, Aktion Österbottens styrelsen bestämmer tidpunkten då läget klarnat.