Medlemsmöteshandlingar

Vårmöte 23.4.2024

Aktion Österbotten r.f. sammankallar sina medlemmar till stadgeenligt vårmöte vid Korsholms kulturhus, Korsholmssalen, Skolvägen 1, 65610 KORSHOLM.

Var vänlig och anmäl dig till kansliet (gärna senast 22.4): info@aktion.fi

Möteskallelse

Föredragningslista

Fullmakt

Förslag till Verksamhetsberättelse 2023