Medlemsmöteshandlingar

Höstmötet hålls den 29.11.2018 vid Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4, 65610 KORSHOLM

Kallelse

Föredragningslista

Förslag till Verksamhetsplan 2019

Förslag till Budget 2019