Medlemsmöteshandlingar

Höstmöte 24.11.2022

Aktion Österbotten r.f. sammankallar sina medlemmar till stadgeenligt höstmöte vid Korsholms kulturhus, Korsholmssalen, Skolvägen 1, 65610 KORSHOLM.

Var vänlig och anmäl dig till kansliet (gärna senast 20.11): info@aktion.fi

Möteskallelse

Föredragningslista

Fullmakt

Förslag till Verksamhetsplan 2023

Förslag till Budget 2023