Medlemsmöteshandlingar

Höstmöte 26.11.2020

Aktion Österbotten r.f. sammankallar sina medlemmar till stadgeenligt höstmöte 26.11.2020 kl. 14.00 digitalt via Microsoft Teams.

Förhandsanmälan görs till info@aktion.fi senast den 25.11 för att erhålla möteslänk, undertecknad och inskannad fullmakt sänds i samband med anmälan.

Möteskallelse

Föredragningslista

Fullmakt

Förslag till Verksamhetsplan 2021

Förslag till Budget 2021

 

Aktion Österbotten r.f. väljer att hålla Höstmötet digitalt via Microsoft Teams på grund av rådande Covid-19 pandemi.