Medlemsmöteshandlingar

Vårmötet hålls den 12.04.2018 vid Korsholmssalen (Korsholms vuxeninstitut), Skolvägen 1, 65610 KORSHOLM

Kallelse

Föredragningslista

Förslag till Verksamhetsberättelse 2017