Medlemsmöteshandlingar

Höstmötet hålls den 27.11.2019 vid Berny´s Cafe och Restaurant (spegelkabinettet), Replotvägen 2, 65800 REPLOT

Kallelse

Föredragningslista

Förslag till Verksamhetsplan 2020

Förslag till Budget 2020