Medlemsmöteshandlingar

Höstmötet hålls den 23.11.2017 vid Vasa universitet (Palomäki salen A 201), Wolffskavägen 34, 65200 VASA.

Kallelse

Föredragningslista

Förslag till Verksamhetsplan 2018

Förslag till Budget 2018