Nu utvecklar vi Österbotten tillsammans!

Välkommen med att delta i utformningen av Leader Aktion Österbottens lokala utvecklingsstrategi!

Med hjälp av olika verktyg samlar vi in åsikter och behov från områdets invånare, sammanslutningar, föreningar, företag och andra samarbetspartners för att vi på bästa tänkbara sätt skall kunna skapa en så brett förankrad utvecklingsplan som möjligt för Kust-Österbotten under EU:s kommande strukturfondsperiod 2023-2027.

Här kan du själv välja olika teman och delta i diskussioner.

Enkät – Aktion Österbottens vänner

Aktion Österbottens vänner – fyll i vår virtuella enkät och berätta vad är det bästa i Österbotten och vad saknas. Bland alla som svarat utlottas unika Leader-muggar.

Enkäten hittas här.

Padlet

Vi har 4 olika teman som du kan välja mellan och delta i diskussioner. Här är ordet fritt, du kan diskutera, lämna idéer och gilla det som andra har kommenterat.

Ungdomar

Byar och föreningar

Hållbart Österbotten

Företagande

Framtidsverkstäder

VISION
STYRKOR
MÖJLIGHETER