Aktion Österbotten är takorganisation för byarna i Österbotten

Invånarna på landsbygden deltar aktivt i utvecklingen av den egna livsmiljön. Verksamheten drivs genom föreningar ute i byarna av byaföreningar eller av föreningar med andra inriktningar. Österbotten har över 300 byar där byborna aktivt deltar i utvecklingen av den egna omgivningen. Verksamheten är ofta koncentrerad kring ett byahus.

Byaverksamheten kommer att få en större roll i framtiden när det gäller samhällspåverkan och då måste folk kunna komma överens om vem som gör vad och inte bara fundera på den egna föreningen utan sträva till samarbete. I Aktion Österbottens strategi ingår att fungera som rådgivare och handledare inför dessa utmaningar.

Kontakta Byautskottet

Kontaktuppgifter

Aktuellt om Byar

Här kan ni läsa de senaste nyheterna om byaverksamheten i Österbotten men också i övriga Finland och från utlandet. I arkivet hittar ni äldre inlägg som publicerats här på sidan och på byarnas gamla hemsida.

Aktuellt

Aktiva byar i Österbotten

I Österbotten finns aktiva byar och aktiva bybor. Aktion Österbotten vill lyfta fram aktiva byar och aktiva människor. Månadens by är en artikelserie som varje månad presenterar en österbottnisk by.

Med hjälp av serien vill vi lyfta fram goda exempel på byautveckling i regionen och samtidigt sprida goda exempel till andra.

Tävlingarna Årets by, Årets lokalaktör, Årets landsbygdsansikte samt Årets unga lokalaktör premierar byar och människor för ett långsiktigt arbete för landsbygden.

Månadens by
Årets utnämningar

Tips och idéer

Det är inte alltid ändamålsenligt att ”uppfinna hjulet på nytt”, mycket har gjorts som det går att hitta nya tillämpningar på. Titta in här och se vad man har gjort på annat håll i Österbotten, i övriga delar av Finland eller i andra länder. Här kan ni hitta inspiration och idéer som ni kan tillämpa på eget sätt i er egen by.

LÄS MER

Våra byar i Österbotten

På kartan syns en del av de 300 byarna i Österbotten. För muspekaren till kartan och zooma in kartan med rullknappen. För markören till den by du vill ha mera information om och klicka på markören så kommer du vidare till byns egna hemsidor. 

LÄS MER

BYAHANDBOKEN – FÖR ÖSTERBOTTENS BYAR PÅ LANDSBYGDEN!

Byahandboken är bybornas möjlighet att synliggöra sådant som ni är stolta över.

LÄS MER

Finlands byar r.f.

Finlands byar är nationell takorganisation för byaverksamheten i Finland.

Finlands byar rf (på finska Suomen Kylät ry), befrämjar och utvecklar byarörelsen och övrig lokal utveckling på nationell nivå. Finlands byar har 130 medlemsorganisationer. Regionala byaföreningar, lokala aktionsgrupper (LAG, LEADER) och nationella organisationer (ex. SPEK) är medlemmar i Finlands byar.

På denna länk till Finlands byars hemsida hittar ni mera information.

Nyheter från Österbottens förbund

Österbottens förbund är en samkommun för de österbottniska kommunerna. Österbottens förbund är en del av förvaltningen på landskapsnivå.

På förbundets byrå arbetar ca 30 sakkunniga.

Österbottens förbund

Svensk byaservice

Svensk Byaservice (SB), som bildades år 1994 är ett samarbetsforum för landsbygdsutveckling i Svenskfinland.

SB har ett nära samarbete med de regionala byaföreningar och de lokala aktionsgrupperna. Vi jobbar för att stöda och hjälpa byarna i deras verksamhet. SB är ingen takorganisation och strävar inte till att styra verksamheten. Byn bestämmer, SB sprider information och hjälper byarna att lära av varandra.

Länk till Svensk Byaservice nyhetsblogg