Stöd för försök med ny företagsverksamhet 

 • 2500 € i stöd som engångsersättning, betalas ut i efterhand
 • Kan fås en gång under programperioden
 • Sökanden ska var en fysisk person som inte har FO-nummer
 • Kan pågå max fyra månader
 • Kan fås för rådgivnings- och experttjänster och sådant som behövs för att genomföra försöket, t.ex. maskin- och lokalhyror, mindre inköp av material och och tillbehör, användaravgifter, resor och skolningar.
 • Kan inte användas till investeringar

Stöd för att utveckla företagsverksamhet

Stöd för planering av affärsverksamhet

 • Kan ges till fysiska personer som inte har FO-nummer
 • 1000 €, standardiserad engångsersättning. Kan fås en gång.
 • Kan användas till att köpa experthjälp för att ta reda på förutsättningarna och utveckla affärsidén

Stöd för förberedande av åtgärd för utveckling

 • FO-nummer behövs
 • 2000 €, standardiserad engångsersättning. Kan fås en gång.
 • Till nya eller verksamma företag
 • Kan användas till experthjälp med att utarbeta en affärsplan eller utvecklingsplan samt hjälp vid ansökan om finansiering

Startstöd till deltid- och heltidsföretagare

 • FO-nummer krävs
 • Stöd kan fås för utbildning, coaching och andra experttjänster, hyror av affärslokaler och utrustning, för användningsavgifter, material och förnödenheter och för resor. Kan innefatta små anskaffningar.
 • Betalas ut i efterhand.

Deltid

 • Stöd 5 000 €, engångsersättning
 • Årlig omsättning minst 10 000 €, 10-35 timmar jobb per vecka
 • Säsongsbetonat jobb OK

Heltid

 • Stöd 7 500 €, engångsersättning
 • Årlig omsättning minst 15 000 €

Utveckling av företagsverksamheten 

 • Stöd för etablerad företagsverksamhet
  • FO-nummer krävs
  • Stödet 3000 €, standardiserad engångsersättning
  • Kan fås tre gånger under programperioden
  • Kan användas till att köpa utvecklings- och experttjänster, material och tillbehör, resor och hyror

Stöd för generationsväxling

 • Enbart till företag på glesbygd eller kärnlandsbygd
 • Ges till person utan FO-nummer eller mikroföretag med FO-nummer
 • Till köparen, inte säljaren!
 • För experttjänster i samband med förberedandet av ägarbytet
 • Engångsersättning på 2500 € eller 5000 €
 • Max 5000 € under finansieringsperioden

Investeringsstöd

 • För investeringar som är av väsentlig betydelse för grundandet av företag, företagets tillväxt eller utveckling
 • Budget 5 000 – 100 000 €

Exempel:

 • Inköp av byggnad (tomtens värde max 10%)
 • Nybyggnation, renoveringar, förstoringar
 • Nya och begagnade maskiner, verktyg, utrustning

Immateriella investeringar, t.ex. datorprogram, molntjänster, patent, licenser, upphovsrätter och varumärken. Måste vara avskrivningsbar och ingå i företagets tillgångar i minst tre år.

Energistöd

 • 30 % i stöd, oberoende stödområde
 • Enbart till företag på glesbygd och kärnlandsbygd
 • Företagaren får hela sin inkomst från företaget/företaget har en anställd på heltid, har FO-nummer och FöPL-försäkring
 • För att öka andelen förnybar energi, byta energiform till förnybar energi eller förbättra material- och energiförbrukningen, t.ex. solpaneler, värmepumpar, nya styrsystem.

Jordbrukets försöksstöd

 • 2500/5000/7500 euro
 • Stöd kan ges till expert/rådgivningstjänster, material, tillbehör, hyror (för till exempel jordbruksmark eller maskiner), för användaravgifter, resor och utbildningar. Stödet kan även användas för små anskaffningar, vars ekonomiska livslängd är begränsad till försökets längd.
 • Kan inte få stöd för inköp av djur.
 • Man kan testa nya grödor, odlings-/produktions-/arbetsmetoder, försäljningskanaler
 • Försöket kan pågå max 3 år
 • Resultatet av försöket kan vara att det inte lyckades
 • Stödet betalas ut i efterhand