För närmare information om stöden, gå till Livsmedelsverkets sidor.

Stöd för försök med ny företagsverksamhet 

 • 2500 € i stöd som engångsersättning, betalas ut i efterhand
 • Kan fås en gång under programperioden
 • Sökanden ska var en fysisk person som inte har FO-nummer
 • Kan pågå max fyra månader
 • Kan fås för rådgivnings- och experttjänster och sådant som behövs för att genomföra försöket, t.ex. maskin- och lokalhyror, mindre inköp av material och och tillbehör, användaravgifter, resor och skolningar.
 • Kan inte användas till investeringar

Stöd för att utveckla företagsverksamhet

Stöd för planering av affärsverksamhet

 • Kan ges till fysiska personer som inte har FO-nummer
 • 1000 €, standardiserad engångsersättning. Kan fås en gång.
 • Kan användas till att köpa experthjälp för att ta reda på förutsättningarna och utveckla affärsidén

Stöd för förberedande av åtgärd för utveckling

 • FO-nummer behövs
 • 2000 €, standardiserad engångsersättning. Kan fås en gång.
 • Till nya eller verksamma företag
 • Kan användas till experthjälp med att utarbeta en affärsplan eller utvecklingsplan samt hjälp vid ansökan om finansiering

Startstöd till deltid- och heltidsföretagare

 • FO-nummer krävs
 • Stöd kan fås för främst coaching och andra experttjänster. Mindre summor även för utbildning, hyror av affärslokaler och utrustning, för användningsavgifter, material och förnödenheter och för resor. Kan innefatta små anskaffningar.
 • Betalas ut i efterhand.

Deltid

 • Stöd 5 000 €, engångsersättning
 • Årlig omsättning minst 10 000 €, 10-35 timmar jobb per vecka
 • Säsongsbetonat jobb OK

Heltid

 • Stöd 7 500 €, engångsersättning
 • Årlig omsättning minst 15 000 €

Utveckling av företagsverksamheten 

 • Stöd för etablerad företagsverksamhet
  • FO-nummer krävs
  • Stödet 3000 €, standardiserad engångsersättning
  • Kan fås tre gånger under programperioden
  • Kan användas till att köpa utvecklings- och experttjänster, material och tillbehör, resor och hyror

Stöd för generationsväxling

 • Enbart till företag på glesbygd eller kärnlandsbygd
 • Ges till person utan FO-nummer eller mikroföretag med FO-nummer
 • Till köparen, inte säljaren!
 • För experttjänster i samband med förberedandet av ägarbytet
 • Engångsersättning på 2500 € eller 5000 €
 • Max 5000 € under finansieringsperioden

Investeringsstöd

 • För investeringar som är av väsentlig betydelse för grundandet av företag, företagets tillväxt eller utveckling
 • Budget 5 000 – 100 000 €

Exempel:

 • Inköp av byggnad (tomtens värde max 10%)
 • Nybyggnation, renoveringar, förstoringar
 • Nya och begagnade maskiner, verktyg, utrustning

Immateriella investeringar, t.ex. datorprogram, molntjänster, patent, licenser, upphovsrätter och varumärken. Måste vara avskrivningsbar och ingå i företagets tillgångar i minst tre år.

Energistöd

 • 30 % i stöd, oberoende stödområde
 • Enbart till företag på glesbygd och kärnlandsbygd
 • Företagaren får hela sin inkomst från företaget/företaget har en anställd på heltid, har FO-nummer och FöPL-försäkring
 • För att öka andelen förnybar energi, byta energiform till förnybar energi eller förbättra material- och energiförbrukningen, t.ex. solpaneler, värmepumpar, nya styrsystem.

Jordbrukets försöksstöd

 • 2500/5000/7500 euro
 • Stöd kan ges till expert/rådgivningstjänster, material, tillbehör, hyror (för till exempel jordbruksmark eller maskiner), för användaravgifter, resor och utbildningar. Stödet kan även användas för små anskaffningar, vars ekonomiska livslängd är begränsad till försökets längd.
 • Kan inte få stöd för inköp av djur.
 • Man kan testa nya grödor, odlings-/produktions-/arbetsmetoder, försäljningskanaler
 • Försöket kan pågå max 3 år
 • Resultatet av försöket kan vara att det inte lyckades
 • Stödet betalas ut i efterhand