Tukea yritystoiminnan kokeiluun

 • 2500 € kertakorvaus, maksetaan jälkikäteen
 • Mahdollista saada kerran rahoituskauden aikana
 • Hakijan tulee olla henkilö, jolla ei ole vielä y-tunnusta
 • Voi kestää enintään 4 kk
 • Käytettävissä neuvonta- ja asiantuntijapalveluihin sekä kokeilun toteuttamisessa tarvittaviin palveluihin, kuten kone- ja toimitilavuokrauksiin, pieniin materiaali- ja tarvikehankintoihin, käyttömaksuihin, matkoihin ja koulutuksiin.
 • Ei voi käyttää investointeihin

Tukea yritystoiminnan kehittämiseen

Yritystoiminnan suunnittelu

 • Voidaan myöntää henkilölle, jolla ei ole y-tunnusta
 • 1000 €, standardisoitu kertakorvaus. Mahdollista saada kerran.
 • Voidaan käyttää asiantuntijapalveluiden ostoon, lähtötilanteen ja edellytysten selvittelyyn ja liikeidean kehittämiseen.

Yritystoiminnan aloittaminen

 • Y-tunnus oltava
 • 2000 €, standardisoitu kertakorvaus. Mahdollista saada kerran.
 • Uusille tai toimiville yrityksille.
 • Voidaan käyttää liiketoimintasuunnitelman laatimisen sparrailuun, käynnistys- tai investointituen hakemisen valmisteluun.

Käynnistysavukset maaseutuyrityksille

 • Y-tunnus vaaditaan
 • Tukea on saatavilla koulutukseen, valmennukseen ja muihin asiantuntijapalveluihin, toimitilojen ja laitteiden vuokraukseen, käyttömaksuihin, materiaaleihin ja tarvikkeisiin sekä matkoihin. Voi sisältää pieniä ostoksia.
 • Maksetaan takautuvasti.

Osa-aikainen

 • Tuki 5 000 €, kertakorvaus
 • Vuoden liikevaihtotavoite vähintään 10 000 €, työaika 10-35 h viikossa
 • Sesonkiluonteinen työ OK

Kokoaikainen

 • Tuki 7 500 €, kertakorvaus
 • Vuoden liikevaihtotavoite vähintään 15 000 €

Liiketoiminnan kehittäminen

Yritystoiminnan kehittämiseen

 • Y-tunnus tarvitaan
 • Tuki 3000 €, standardisoitu kertakorvau
 • Voidaan myöntää kolme kertaa rahoituskauden aikana
 • Voidaan käyttää kehitys- ja asiantuntijapalveluiden, materiaalien ja tarvikkeiden ostamiseen, matkoihin ja vuokrauksiin

Tuki omistajan vaihdokseen

 • Ostettavan yrityksen tulee sijaita harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla
 • Myönnetään henkilöille, joilla ei ole y-tunnusta tai mikroyritykselle, jolla on y-tunnus
 • Ostajalle, ei myyjälle
 • Omistajanvaihdoksen valmisteluun liittyviin asiantuntijapalveluihin
 • Kertakorvaus 2500 € tai 5000 €
 • Max 5000 € rahoituskauden aikana

Investointituki

 • Investoinneille, joilla on olennainen merkitys yrityksen perustamiseen, yrityksen kasvuun tai kehittämiseen.
 • Budgetti 5 000 – 100 000 €

Esimerkiksi:

 • Kiinteistön ostamiseen (maa-alueen arvo max 10%)
 • Uudisrakentaminen, korjausrakentaminen, laajennukset
 • Uudet ja käytetyt koneet, työkalut, laitteet
 • Immateriaaliset investoinnit, esim. Ohjelmistot, pilvipalvelut, patentit, lisenssit, käyttöoikeudet ja tavaramerkit. On oltava poistokelpoisia ja sisällyttävä yhtiön varoihin vähintään kolmen vuoden ajan.

Energiatuki

 • Tukiprosentti 30 %
 • Vain harvaan asutuilla ja maaseutualueila toimiville yrityksille
 • Yrittäjä saa koko työtulonsa yritykseltä/yritykseltä, hänellä on päätoiminen työntekijä, y-tunnus ja YEL-vakuutus
 • Uusiutuvan energian osuuden lisäämiseksi, energiamuodon vaihtaminen uusiutuvaan energiaan tai materiaalien ja energian kulutuksen parantamiseen, esim. aurinkopaneelit, lämpöpumput, uudet ohjausjärjestelmät.

Maatalouden kokeilutuki

 • 2500/5000/7500 euro
 • Toimitilojen, koneiden, laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin, koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen hankkimiseen, taloudelliselta käyttöiältään kokeilun aikaisiin pienhankintoihin.
 • Esim. uusien tuotantomenetelmien, tuotteiden, markkinakanavien ym. pienimuotoiseen kokeiluun alkutuotannossa, kumppanuusmaatalous, eläintenpidon uudet menetelmät.
 • Toimiin, joihin varsinaisia maatalouden tukia ei myönnetä.
 • Kokeilun kesto enintään 3 vuotta
 • Kokeilun tuloksena voi olla myös tieto, että kokeilu ei onnistunut
 • Tuki maksetaan jälkikäteen