Aktion Österbotten on Rannikko-Pohjanmaa Leader-ryhmä

Leader on osa Aktion Österbottenin toimintaa. Leader-ryhmä on rekisteröity yhdistys, joka rohkaisee alueensa asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyvyyttä sekä luomaan uusia työpaikkoja ja yrityksiä. Leader-ryhmä rahoittaa hankkeita, jotka ovat yleishyödyllisiä ja edistävät liiketoimintaa yritystuin Maaseuturahaston tuilla. Jokaisella Leader-ryhmällä on oma kehitysstrategiansa maaseutualueelleen. Strategia tehdään joka ohjelmakaudeksi yhteistyössä alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Nyt on menossa ohjelmakausi 1014-2020. Strategiamme nimi on: Pohjanmaan ranikkoseudut 2020 – vastaavat paikallisten elinvoimaisten yhteisöjen tarpeisiin.

Kuka voi saada tukea?

Leader- rahoituksella voidaan tukea muun muassa yritysten perustamista ja investointeja, kylien elinvoimaa, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa maaseudulla. Pienyrittäjät tai tulevat yrittäjät sekä yhdistykset, organisaatiot, osuuskunnat ja kunnat voivat hakea tukea.

Emme voi myöntää rahaa normaalin (=jo olemassa olevan) toiminnan tueksi tai antaa toimintarahaa. Emme voi tukea investointeja, jotka kuuluvat normaaliin toimintaan tai vapaa-ajan toimintaan kuten nuorisotalon korjaukseen. Tukea ei voida myöntää takautuvasti tai toimenpiteen alettua.

LUE LISÄÄ

Hanketuki

Hankitukia myönnetään yleishyödyllisiin ja elinkeinojen kehityshankkeisiin, koulutushankkeisiin ja yleishyödyllisiin investointeihin. Yksityiset ta julkisoikeudelliset yhtymät tai säätiöt, esimerkiksi kylä- tai kulttuuriyhdistykset, 4H-yhdistykset, ympäristöyhdistykset ta maamiesseurat, kunnat, kuntayhtymät tai oppilaitokset voivat hakea hanketukea. Strategiassamme on 5 painopistettä ja rahoitamme hankkeita, jotka tukevat näiden painopisteiden tavoitteita.

Yleishyödyllisten kehittämishankkeiden tuki on 70 %. Yleishyödyllisten investointien tuki on 50 %. Omat varat, säätiöiden tuet tai talkootyö voivat muodostaa yksityisen osion. Yleishyödyllinen kehittäminen voi olla palvelutarjonnan parantamista, uusien tapahtumien luomista ja muita maaseudun elämänlaatua parantavia toimenpiteitä. Yleishyödyllisiä investointeja voivat olla investoinnit yhteisiin rakennuksiin tai toimenpiteitä, jotka parantavat yhteisten tilojen saavutettavuutta.

LUE LISÄÄ

Yritystuki

Yritystukea voi hakea etupäässä maaseudulla sijaitsevien mikroyritysten  investointeihin. Myös useamman yrityksen ja organisaatioiden yhteistyöhön voi saada tukea.

Investoinnilla pitää olla merkittävää vaikutuksta yrityksen perustamiseen, kasviin tai kehitykseen. Tuen suuruus on 20-35 prosenttia investoinnin kokonaiskustannuksista. Käytössä olevan koneen tai laitteen uusimista ei tueta.

LUE LISÄÄ

Hae tukea

Yritystukia voi hakea vuodesta 2015 sähköisesti Hyrrä-järjestelmän kautta.

LUE LISÄÄ

Hankkeiden valintakriteerit

Valintakriteereiden ja strategiamme pohjalta päätetään, mitä hankkeita tuetaan.

LUE LISÄÄ