Logot

Julistepohja

 

Logot nettijulkaisuihin ja ilmoituksiin

EU-tunnus (pakollinen kaikille hankkeille)

 

Kansainvälinen Leader-logo

 

Aktion Österbottenin Leader-logo

JPEG eller PDF (för Aktion finansierade projekt)

 

Maaseutuohjelman logo

 

Aktion Österbottenin oma logo  , ei pakollinen Leader-hankkeissa

 

Tietosuoja kilpailut ja arvonta

Pakolliset liitteet

Leader-tukihakemus Aktion Österbottenille tehdään netissä, sähköisen Hyrrä-järjestelmän kautta. Hakemukseen tarvitaan tiettyjä liitteitä.

 

Hyrrä (sähköinen hakujärjestelmä)

Tietoa siitä, miten hanketta haetaan Hyrrässä.

Tiedotusmateriaali ja logojen käyttö

Tiedotusmateriaalissa tulee käyttää EU-lippua ja maaseuturahaston tunnuslausetta: “Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin”. Pääsääntöisesti lausetta käytetään aina, kun sille on riittävästi tilaa eli tekstistä on saatava selvää.
Jos lauseelle ei ole tilaa, käytetään lippulogoa, jossa lukee maaseuturahasto. Kun hankkeen rahoitus on saatu Leader-ryhmältä, tulee käyttää myös EU:n Leader-logoa. Aktion Österbottenin oman logon käyttö on suositeltavaa.

Logot löytyät täältä.

Julisteet

Jos julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 50 000 euroa, sijoita hankkeen toteuttamisen ajaksi toimea ja sille saatavaa EU-tukea esittelevä A3-kokoinen juliste näkyvälle paikalle: investoinnin yhteyteen, rakennuskohteeseen tai toimitiloihin.
Riittää, että juliste on paikallaan hankkeen toteuttamisen ajan.

Täytä julisteeseen kuvaus hankkeesta. Kuvauksessa voit kertoa esimerkiksi hankkeen nimen, kuka hanketta toteuttaa ja mitä hankkeessa tehdään sekä sen, että hanke on toteutettu EU:n maaseuturahaston tuella. Jos hakijalla on monta hanketta, niiden tiedot voi esittää yhdessä julisteessa. Julisteessa on kuitenkin oltava yksilöityä tietoa jokaisesta hankkeesta. Tulosta juliste A3-koossa.

Julistepohjat löydät täältä

Julisteen sijaan voi käyttää tiedotuskylttiä, jos se on tarkoituksenmukaista hankkeen kannalta, jos esimerkiksi julisteen sijoituspaikka on ulkona ja vaatii säänkestävyyttä. Saat kyltin Leader-ryhmältä.