Pohjanmaan kalatalousryhmä KAG hallinnoi Eurooppalaisen meri- ja kalastusrahaston (EMKR) varoja. Näillä rahastorahoilla voimme tukea hankkeita, jotka edistävät kalataloutta toiminta-alueellamme, eli ruotsinkielisellä rannikkoseudulla Kristiinankaupungista Kokkolaan.

Hakemuksia voi jättää ympäri vuoden. Työryhmä kokoontuu kokoukseen, jossa hakemukset käsitellään noin 5-6 kertaa vuodessa, tai useammin tarpeen vaatiessa. Hakijana voi toimia ammattikalastaja tai muu elinkeinon alkutuottaja, yrittäjä tai muut elinkeinon toimijat, yhdistykset, koulutusyksiköt, tutkimusinstituutit, kunnat jne.

Hanketta valmisteltaessa arvioidaan, kuinka hyvin hanke toteuttaa kalatalousryhmän kehittämissstrategiaa. Hankkeen on edistettävä kalataloutta ja hankkeen tarkoituksenmukaisuus sanelee sen, kuinka suuren tuen saa. Taulukosta selviää hankebudjetin suurin mahdollinen tukiosuus. Haetun tuen on oltava vähintään 1000 euroa. Tuki koostuu EMKR:n, valtion sekä useinmiten myös kunnan osuudesta.

Hanketta suunnitellessa kannattaa tutustua Pohjanmaan kalatalousryhmän strategiaan sekä valintakriteereihin.