Aktion Österbotten

Aktion Österbotten fungerar som utvecklingsmotor och samarbetsorganisation för organisationer, föreningar och företag i Österbottens 13 tvåspråkiga kommuner och Karleby i Mellersta-Österbotten. Förutom Leader-verksamheten finns inom Aktion Österbotten byaverksamhet och en fiskeaktiongroup.

Vad vi gör

För företag

Du kan få LEADER stöd för att starta, utveckla och investera i ditt företag som finns på landsbygden.

För utvecklare

Ni kan få LEADER stöd för att utveckla er verksamhet både genom investeringsstöd och olika utvecklingsstöd.

Byar

Österbotten här över 300 byar där byborna aktivt deltar i utvecklingen av den egna omgivningen. Aktion Österbotten r.f. är takorganisation för byarna i Svenska Österbotten.

Fiskeleader

KAG Kustakationsgruppen är en del av Aktion Österbotten r.f. och driver FISKELEADER verksamhet på den österbottniska kusten

Aktion Österbotten

Aktion Österbottens verksamhetsområde är vidsträckt, det omfattar de 13 tvåspråkiga kommunerna i Österbotten och Karleby i Mellersta-Österbotten. Kärnan för Aktion Österbottens verksamhet är lokalsamhällena, såsom byarna. Man vill också upprätthålla den österbottniska företagarandan. Föreningen verkar som en innovativ bro mellan städerna (t.ex. Karleby och Vasa) och den omgivande landsbygden och på samma gång överskrider man även språkgränser.

Bli medlem

Vill du vara med och påverka villkoren för landsbygden? Tycker du att det är viktigt att det finns möjlighet till jobb även utanför städerna? Hur viktigt är det att människor kan vara företagsamma där de bor?

Projektregister

Hurudana utvecklingsprojekt förverkligas i Österbotten och Mellersta Österbotten med stöd från EU:s landsbygdsfond?
Du hittar dem i Landsbygdsnätverkets projektregister.

ÖPPNA BYARS DAG 2024

ÖPPNA BYARS DAG 2024

VÄLKOMNA MED PÅ FINLANDS STÖRSTA BYAEVENEMANG – ÖPPNA BYARS DAG! I år den 8.6 är det tionde gången som den riksomfattande byafesten Öppna byars dag arrangeras. På evenemangsdagen öppnar byarna i Finland sina dörrar genom att arrangera mångsidiga program. Dagen ger...

MÅNADENS BY I APRIL

MÅNADENS BY I APRIL

Yttermark grundades 1546 och är en av de större byarna i Närpes. Invånarantalet var 945 i januari 2022. Närpes å rinner genom byn och därmed delas byn upp i östra och västra Yttermark.Ån i Yttermark Foto – Gabriel EkJordbruk, skogsbruk och växthusnäring utgör stora...

MÅNADENS BY I MARS

MÅNADENS BY I MARS

Korsnäs – Finlands västligaste fastlandskommun, tidigare världens svenskaste kommun, består av byarna Korsnäs, Harrström, Korsbäck, Molpe och Taklax. Kanske har du hört talas om den unika Korsnäs-tröjan, den som innehåller både stickade och virkade bårder i glada...