LEADER

Kag

Byar

Aktion Österbottens verksamhetsområde är vidsträckt, det omfattar de 13 tvåspråkiga kommunerna i Österbotten och Karleby i Mellersta-Österbotten. Kärnan för Aktion Österbottens verksamhet är lokalsamhällena, såsom byarna. Man vill också upprätthålla den österbottniska företagarandan. Föreningen verkar som en innovativ bro mellan städerna (t.ex. Karleby och Vasa) och den omgivande landsbygden och på samma gång överskrider man även språkgränser.

OM OSS

Aktion Österbotten r.f. fungerar som en lokal aktionsgrupp i Österbotten. Medlemskåren utgörs av privatpersoner, organisationer och kommuner.

Läs mer

Aktuellt

Facebook

YouTube

PROJEKTREGISTER

Hurudana projekt förverkligas i Österbotten och Mellersta Österbotten med stöd från EU:s landsbygdsfond?
Här kan man söka projekt enligt finansiär, ort eller projekttyp.
Här hittar man inte bara projekt finansierade av Aktion Österbotten utan av alla Leader-grupper i Österbotten och NTM-centralen i Österbotten.

PROJEKTREGISTER