Aktion Österbotten myöntää tukea yhdistyksille, organisaatioille, osuuskunnille ja kunnille sekä pienille yrityksille ja yrityksen perustajille. Leader-strategiamme on niille henkilöille, yrityksille ja yhdistyksille/organisaatioille, joiden ideat voivat johtaa alueelle muuttoon, lisätä työllisyyttä ja lisätä maaseudun yritystoimintaa.

Hankeen tulee:

  • sisältää jotain uutta
  • johtaa pysyvään tulokseen
  • voida toimia mallina muille, jotka haluavat tietää, kuinka ongelma ratkaistaan ja kuinka toimintaa suunnitellaan
  • rohkaista yhteistyöhön alueella asuvien asukkaiden ja/tai yhdistysten ja yritysten välillä
  • rohkaista aktivointiin ja alueellemuuttoon
  • kehittää  työllistymisen ja yrittäjyyden mahdollisuuksia – sisältää alun ja lopun, aikaraamit toiminnalle

On oltava selvät tavoitteet mihin tähdätään, millaisilla toimenpiteillä niihin päästään ja mitä kustannuksia syntyy. Hanke on väline siihen,  miten voidaan saavuttaa toivottu tulos tietyssä ajassa.

Emme voi myöntää rahaa jo olemassa olevan, nk.  normaalin toiminnan tueksi tai antaa toimintatukea. Emme voi tukea investointeja, jotka kuuluvat yhteen normaalin toiminnan ylläpitoon tai vapaa-aika-aktiviteettiin kuten ns-talojen korjaukseen.

Onko ideallani mahdollisuuksia?

Ota meihin yhteyttä riippumatta siitä, millainen  idea sinulla on. Toivottavasti voimme auttaa sinua pääsemään eteenpäin. Tutustu tukiemme valintakriteereihin!

Jos emme me voi tukea juuri sinun ideaasi, niin kannattaa kääntyä jonkin toisen rahoittajan puoleen.

On olemassa muita rahoittajia kuten esim. ELY-keskus, Pohjanmaan liitto, Botnia Atlantica, AVI ja eri rahastot jne. ehkä joku rahastoista voi tukea sinun hankettasi kokonaan tai antaa yksityisen rahoituksen.