Nu utvecklar vi Österbotten tillsammans!

Välkommen med att delta i utformningen av Leader Aktion Österbottens lokala utvecklingsstrategi!

Med hjälp av olika verktyg samlar vi in åsikter och behov från områdets invånare, sammanslutningar, föreningar, företag och andra samarbetspartners för att vi på bästa tänkbara sätt skall kunna skapa en så brett förankrad utvecklingsplan som möjligt för Kust-Österbotten under EU:s kommande strukturfondsperiod 2023-2027.

Välkommen med och bygga upp en gemensam bild av Österbottens hållbara framtid!

Enkäten besvaras anonymt och materialet analyseras som en helhet. Enkäten kan enbart besvaras en gång. Förfrågningar gällande enkäten: piritta@aktion.fi

Enkäten finner Ni här: https://forms.gle/NipK2FBvN1A9BBk87

Padlet

Vi har 4 olika teman som du kan välja mellan och delta i diskussioner. Här är ordet fritt, du kan diskutera, lämna idéer och gilla det som andra har kommenterat.

Ungdomar

Byar och föreningar

Hållbart Österbotten

Företagande

VISION
STYRKOR
MÖJLIGHETER