Sänd in din fråga

  • Jag/vi som lämnat in projektidén.
    Allmännyttig investering kan vara byggande eller förbättrande av byggnader eller anläggningar som är avsedda för gemensamt bruk. Allmännyttig utveckling kan gälla utarbetande och uppdatering av planer, utredningar för utvecklande av verksamheten eller utveckling av nya tjänster på landsbygden. Interregionalt projekt gäller projekt i samarbete med aktör i en annan region i Finland. Internationellt projekt gäller samarbete med aktör i ett annat EU-land Investeringsstöd för företag gäller investeringar i byggnader anläggningar eller utrustning.
  • Lämna dina kontaktuppgifter, e-post eller telefonnummer.