Välkommen på nätverksdag

Välkommen på nätverksdag

Projektet Lyhde III ordnar en nätverksdag i samarbete med NTM-centralen i Österbotten. Dagen är riktad till projket och företag som har fått finansiering från landsbygdsfond av Aktion Österbotten (eller av NTM-centralen i Österbotten, Leader Yhyres eller Leader Pirityiset).

Välkommen med!

Finska version här: