• Projektet Lyhde III ordnar en nätverksdag i samarbete med NTM-centralen i Österbotten. Dagen är riktad till projket och företag som har fått finansiering från landsbygdsfond av Aktion Österbotten (eller av NTM-centralen i Österbotten, Leader Yhyres eller Leader Pirityiset). Välkommen med! Finska version här:

    Read More