About aktionrf

aktionrf has created 137 entries.

Entries By aktionrf
  • Månadens by i mars är Jeppo by Jeppo by Jeppo är en utpräglad randby, som ligger vackert på ömse sidor om Lappo å. Den stenfria ådalen har skapat ypperliga förutsättningar för jordbruk, vilket också präglat orten. En forsrik älv med höga stränder har tidigt bjudit på goda möjligheter att utnyttja vattenkraften för kvarnar, sågar o.a. […]

    Read More

  • Småbönders är en liten by i Kronoby kommun i Terjärv kommundel på gränsen till de finskspråkiga kommunerna Evijärvi och Vetil.  Byn är en levande landsbygd där 60 av byns 300 invånare livnär sig på jordbruk eller är egenföretagare.   Småbönders Handelslag har verkat som självständig butik sen 1921, förutom butik finns postombud och bränsleförsäljning. I byn finns fyra aktiva föreningar, ett skidspår och en ishockeyrink. Byn […]

    Read More