Henriksdal korades till Årets by 2002 i Österbotten 11.11.2002

Priset mottogs i samband med Österbottens förbunds landskapsfullmäktigemöte i Korsholm. Svenska Österbottens Byar rf. hade tillsammans med Österbottens förbund utsett Henriksdal till Årets by.

Priset mottogs i samband med Österbottens förbunds landskapsfullmäktigemöte i Korsholm. Svenska Österbottens Byar rf. hade tillsammans med Österbottens förbund utsett Henriksdal till Årets by. Viceordförande i Svenska Österbottens Byar Ann-Sofi Backgren överlämnade priset tillsammans med riksdagsman Marjatta Vehkaoja, fullmäktigeordförande i Österbottens förbund. Henriksdal representerades av byföreningens ordförande Anders Wahlberg och LUMAS kapellmästare Lina Teir

Motiveringen till utnämningen lyder:

“Henriksdal utgör ett lysande exempel på hur en liten by, genom att mobilisera de egna krafterna, kan lyfta servicenivån, kulturlivet och framtidsoptimismen i byn. Aktivisterna i Henriksdals byförening r.f. har visat prov på mod och fördomsfrihet, då det gällt att pröva nya hjälpmedel i byautvecklingsarbetet. Trogna byns traditioner har man ändå varit lyhörd gentemot nya strömningar i tiden. Tack vare en långsiktig och systematisk landsbygdsutveckling och en aktiv informationsverksamhet har byns goda exempel blivit kända långt utanför både byns och landets gränser.”

Länk till Henriksdals byportal: www.henriksdal.fi