LEADER

Kag

Kylät

Aktion Österbottenin laaja toiminta-alue käsittää 13 kaksikielistä kuntaa Pohjanmaalla ja Kokkola Keski-Pohjanmaalla. Aktion Österbottenin toiminnan ytimenä ovat paikallisyhteisöt, kuten kylät. Myös pohjalaista yrittäjähenkeä halutaan pitää yllä. Yhdistys toimii innovatiivisena siltana kaupunkien, kuten Kokkolan ja Vaasan ja niitä ympäröivän maaseudun välillä ja samalla toiminnassa ylitetään myös kielirajoja.

Ajankohtaista

Facebook

YouTube

0

Rahoitettu Leader-projekti

0

Myönnetyn Leader-tuen määrä

0

Myönnetyt KAG-hankkeet

Hankerekisteri

Millaisia hankkeita toteutetaan Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla Euroopan maaseuturahaston tuella? Hankerekisteristä voit etsiä rahoittajan, alueen tai hanketyypin mukaan hankkeita. Täältä löytyy Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Pohjanmaan kaikkien Leader-ryhmien hankkeita.

Hankerekisteri