Årets by 2012

  

Särkimo-Brudsund i Maxmo valdes till årets by i Österbotten av Aktion Österbotten och Österbottens förbund.

Söndagen den 1.7.2012 i samband med att man ordnade Havsnära Allsång sportplanen vid Särkimo skola erhöll Särkimo-Brudsund by 2012. Allsången leddes av Kurt Söderberg och ackompanjerades av Kvevlaxgillet.

Motiveringen till valet av Särkimo-Brudsund till årets by löd:

I Särkimo-Brudsund har invånarna och sommargästerna gemensamt på ett förtjänstfullt sätt visat vad som är möjligt om man vågar och vill!

I byn visade man prov på sällsynt framåtanda när man år 2010 lyckades intressera över 400 personer, såväl bybor som sommargäster att tillsammans öppna en ny bybutik då den gamla lades ner. Verksamheten har senare kompletterats med ett litet café samt bränslestation för både bil- som båtburna gäster.

I byn finns en egen skola, dagis samt bank. Nya invånare erbjuds tillgång till såväl badstrand som småbåtshamnar kring nyplanerade tomter för havsnära boende. Sedan 1993 ordnas varje lördag ett välbesökt sommartorg med lokala produkter som fisk, hembakat, grönsaker m.m.

I övrigt har byn satsat mycket tid på att rusta upp och underhålla fiskestugorna på Hopöran och Utruddgrund på Mickelsörarna.