Småbönders korades till “Årets by 2008” i Österbotten.

Svenska Österbottens Byar r.f. utsåg Småbönders i Kronoby till Årets by i samband med en höstmarknad som ordnades i Småbönders den 2.11.2008.

Motiveringen:

Småbönders är ett lysande exempel på en liten idyllisk Österbottnisk by som är väldigt självständig och egenrådande, eller som man själva säger i byn ”Det finns bara ett Småbönders i världen”.

När man i tiderna grundade byaföreningen var motto, ”Småbönders – en levande by”. Det har man också levt upp till.  Utan byaföreningen skulle byn vara en by utan händelser.

Mycket av det som sker i byn görs för att få ungdomarna att stanna kvar samt förutsättningar för att de skall kunna trivas på landet även i modern tid.

SÖB har tagit fasta på just det vid utnämningen, att man tar tillvara den tillgång som ungdomarna är i byn.

Byborna månar om de traditioner som finns i byn, håller dem levande och blandar dem med en lagom dos av kreativt nyskapande.

Småbönders har just öppnat en egen hemsida, www.smabonders.fi där finns mer att läsa om årets by och mera bilder finns.