• Smart Energiby 3.0 – Energikväll 27.4.2023

    Aktion Österbotten förverkligar en Smart energiby-pilot i Esse som är en del av ett större och bredare RIPEET projekt. Välkommen med och kartlägga ert områdes energi- och kunskapspotential och rita kartan mot en självförsörjande smart by inom energi. Välkommen Sofia Nybacka och Stefan Tolvers – Byarådet i Överesse Rickard Nybacka – Essegården Pågående energiprojekt i […]

    Read More