Tillgänglighetsinwest

offentlig stöd: 52 008,26 €

Aktion Österbotten ville stöda satsningar som förbättrar tillgängligheten och deltagandemöjligheterna för grupper med specialbehov. Det finns fortsättningsvis många föreningshus och liknande fastigheter samt verksamhet i anslutning till dessa, som inte är anpassade för att även grupper och personer med funktionshinder fullt ut skall kunna ta del av det verksamhetsutbud som finns.