Kustaktionsgruppen har hittills beviljat projektmedel till 17 olika projekt under perioden 2014-2020. Målsättningen är att stöda lokala allmännyttiga utvecklings- investerings- och utbildningsprojekt inom våra fem olika tyngdpunktsområden.

Tyngdpunktsområdena i utvecklingsstrategin är:

  • Maritima innovationer – förstärkt kunskaps- och innovationsmiljö
  • Havet ger gemenskapen – högre socialt kapital och hållbarhet
  • Blå tillväxt – mångsidigare näringsstruktur
  • Kustkultur som utvecklingsresurs – livskraftiga kustsamhällen i samarbete
  • Österbotten och Östersjön på stabil grund – internationell strategi

Här hittar du projekt som KAG har finansierat