Övergångsperioden har inletts

Övergångsperioden har inletts

Landskap i skärgården

Arbetet med EU:s nya budgetperiod för unionens gemensamma jordbrukspolitik pågår som bäst. Fast Europeiska jordbruksfonden EJFLU:s pågående programperiod tog slut vid årsskiftet och den nya programperioden inte har börjat ännu, kan stöd beviljas åt allmännyttiga föreningar och företag på landsbygden. Detta är en så kallad övergångsperiod mellan budgetperioderna, fiinansieringsinstrumenten är desamma, men medlen kommer från budgeten för den nya perioden. Kust-Österbottens Leader-grupp, Aktion Österbotten tar emot projektansökningar normalt.
– Det betyder att man kan söka stöd för att utveckla landsbygden och mikroföretagens verksamhet på samma sätt som tidigare under åren 2021-2022, konstaterar verksamhetsledare Mathias Högbacka.

Det betyder att man kan söka stöd för att utveckla landsbygden och mikroföretagens verksamhet på samma sätt som tidigare.


De nuvarande Leadergrupperna fortsätter att genomföra sina nuvarande lokalt ledda strategier under övergångsperioden.
– Internationella och interregionala projekt prioriteras och vi försöker fortfarande hitta nya sökanden, speciell fokus ligger på finskspråkiga aktörer. Vi fortsätter att fokusera på kvinnor och ungdomar och byautvecklingsprojekt, säger Högbacka.