Gårdsbutiker samlades på en karta

Gårdsbutiker samlades på en karta

Nu finns det en ny karta över olika slags gårdsbutiker i Österbotten och deras kontaktuppgifter. 
Man har listat nästan 50 gårdsbutiker med allt från mjöl till ull. Kartan är framtagen av projektet Matriket Österbotten i samarbete med Aktion Österbotten, Företagshuset Dynamo Närpes och Österbottens NTM-central. Den täcker hela gamla Vasa län (Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten).

Kartan finns hos de lokala turistinformationerna på området, till exempel vid Visit Vasas infopunkt i Rewell Center. Kartan kan ses som pdf-version på Facebook under Matriket Österbotten. Projektets mål är att bidra till att hitta nya produkter, lyfta fram lokalproducerat och höja lönsamheten för den österbottniska livsmedelsproduktionen.

Projektchef Mats Sabel berättar att idén till kartan egentligen kom från några företag, som ville ha en helt fysisk karta att dela ut till sina kunder. Feedbacken från fältet, både från kunder och företag, har så här långt varit enbart positiv. Några företag som inte finns med på kartan har hört av sig och varit intresserade av att också vara med på kartan.

– Visst finns det saker som man ännu kan satsa på för att öka utbudet, men ännu viktigare är att de som redan är igång gör affärer och att de också hela tiden orkar att hålla upp sin kvalitet och standard.