Byaverksamheten

Välkommen till byaverksamheten vid Aktion Österbotten. Här hittar ni aktuell information och goda råd för byaverksamhet. Aktion Österbotten är takorganisation för byarna i Svenska Österbotten. Aktion Österbotten är medlem i Finlands Byar r.f. (Suomen Kylät ry) samt Svensk Byaservice. 

AKTION ÖSTERBOTTEN ÄR TAKORGANISATION FÖR BYARNA I ÖSTERBOTTEN

Invånarna på landsbygden deltar aktivt i utvecklingen av den egna livsmiljön. Verksamheten drivs genom föreningar ute i byarna av byaföreningar eller av föreningar med andra inriktningar. Österbotten har över 300 byar där byborna aktivt deltar i utvecklingen av den egna omgivningen. Verksamheten är ofta koncentrerad kring ett byahus.

Byaverksamheten kommer att få en större roll i framtiden när det gäller samhällspåverkan och då måste folk kunna komma överens om vem som gör vad och inte bara fundera på den egna föreningen utan sträva till samarbete. 

Våra byar i Österbotten

I Österbotten finns aktiva byar och bybor som Aktion Österbotten gärna vill synliggöra.

Varje månad presenteras en Österbottnisk by med hjälp av artikelserien Månadens by, där vi vill lyfta fram goda exempel på byautveckling i regionen och samtidigt sprida goda exempel till andra.

Årets utnämningar

Varje år utses Årets by, Årets lokalaktör, Årets landsbygdsansikte och Årets unga lokalaktör där byar och människor premieras för ett långsiktigt arbete på landsbygden.

Se Österbotten

Vill ni uppleva den idylliska landsbygden tillsammans med oss?

I projektet SE Österbotten sammanställs en webbsida och mobilapplikation över besöksmål runtom i Österbotten. Det blir en guide för både turister och ortsbor som vill få tips om och upptäcka nya saker i sin närmiljö såsom hembygdsmuseer, konstgallerier, små gårdsbutiker eller sommarcaféer. Vi presenterar också de aktiviteter som folk kan besöka gratis som vandringsleder, motionstrappor, kanotleder, utomhusgym eller en grillplats med vacker utsikt.

Byabingo

Målsättningen med Byabingo är att synliggöra sevärdheter i Österbotten och att aktivera människor, både dom som bor i regionen men också turister. Besöksplatser förses med en kod-skylt som loggas under vistelsen vid platsen. Med tillräckligt många loggade koder är man med i utlottning av vinster.

Finlands Byar r.f.

Finlands byar är den nationella takorganisationen för byaverksamheten i Finland.

Finlands byar rf (Suomen Kylät ry), befrämjar och utvecklar byarörelsen och övrig lokal utveckling på nationell nivå. Finlands byar har 130 medlemsorganisationer som representerar regionala byaföreningar, lokala aktionsgrupper (LAG, LEADER) och nationella organisationer (ex. SPEK).

Nyheter från Österbottens förbund

Österbottens förbund är en samkommun för de österbottniska kommunerna och är därav en del av förvaltningen på landskapsnivå. På förbundets byrå arbetar ca 30 sakkunniga.

Årets by utnämningen i landskapet gör Aktion Österbotten i samarbete med Österbottens förbund.

Svenskfinlands Byar

Svenskfinlands Byar (tidigare Svensk Byaservice), som bildades år 1994, är ett samarbetsforum för landsbygdsutveckling i Svenskfinland som jobbar för att stöda och hjälpa byarna i deras verksamhet.

Svenskfinlands Byar har ett nära samarbete med de regionala byaföreningarna och de lokala aktionsgrupperna. Svenskfinlands Byar är ingen takorganisation och strävar inte till att styra verksamheten. Byn bestämmer. Svenskfinlands Byar sprider information och hjälper byarna att lära av varandra.

ÖPPNA BYARS DAG 2024

ÖPPNA BYARS DAG 2024

VÄLKOMNA MED PÅ FINLANDS STÖRSTA BYAEVENEMANG – ÖPPNA BYARS DAG! I år den 8.6 är det tionde gången som den riksomfattande byafesten Öppna byars dag arrangeras. På evenemangsdagen öppnar byarna i Finland sina dörrar genom att arrangera mångsidiga program. Dagen ger...

MÅNADENS BY I APRIL

MÅNADENS BY I APRIL

Yttermark grundades 1546 och är en av de större byarna i Närpes. Invånarantalet var 945 i januari 2022. Närpes å rinner genom byn och därmed delas byn upp i östra och västra Yttermark.Ån i Yttermark Foto – Gabriel EkJordbruk, skogsbruk och växthusnäring utgör stora...

MÅNADENS BY I MARS

MÅNADENS BY I MARS

Korsnäs – Finlands västligaste fastlandskommun, tidigare världens svenskaste kommun, består av byarna Korsnäs, Harrström, Korsbäck, Molpe och Taklax. Kanske har du hört talas om den unika Korsnäs-tröjan, den som innehåller både stickade och virkade bårder i glada...