Yritykset

Leader on osa Aktion Österbottenin toimintaa. LEADER-ryhmä on rekisteröity organisaatio, joka kannustaa alueensa asukkaita kehittämään paikallisyhteisöään, parantamaan sen hyvinvointia ja luomaan uusia työpaikkoja ja yrityksiä. LEADER-ryhmä rahoittaa hankkeita, jotka ovat yleishyödyllisiä ja edistävät taloudellista toimintaa yritystuen avulla maaseudun kehittämisrahaston tuella. Kullakin Leader-ryhmällä on oma maaseudun kehittämisstrategiansa.

Strategia laaditaan kullekin ohjelmakaudelle yhteistyössä paikallisten asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Ohjelmakausi 2023-2027 on vasta alussa. Strategiamme nimi on: Meidän Pohjanmaamme.

Leader on lyhenne ranskankielisistä sanoista: Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale.
Se tarkoittaa: Yhteistoiminnalliset toimet maaseudun taloudellisen kehityksen edistämiseksi.

Tuet yrityksille

Koska tukemme kohdistuvat vain maaseutualueille, on Vaasan ja Kokkolan keskusta-alueet tukialueen ulkopuolella.

Tästä kartasta voit tarkistaa sijaitseeko yrityksesi tuettavalla alueella. Alueet joille rahoitusta ei voida myöntää on merkitty karttaa mustalla ja valkoisella. Jos klikkaat karttaa, saat lisätietoja paikasta: alueen Leader-ryhmästä ja alueen sijainnista kaupunki-maaseutuluokituksessa.

Tuen saamisen edellytykset

Tuki ei saa vääristää kilpailua

Toimialat, joita ei tueta:

  • liikenne ja kuljetus
  • tuonti-, agentuuri- vähittäis- ja tukkukauppa sekä näihin aloihin liittyvät verkkokaupat
  • paikallisilla markkinoilla tarjotut henkilökohtaiset kuluttajapalvelut (kuten parturit, hierojat, kuntosalit ja kauneushoitolat)
  • kuntien, hyvinvointialueiden tai valtion lakisääteiset peruspalvelut
  • maanrakennusala
  • rakennusala, mukaan lukien LVI- ja sähköalat, jos yrityksen toiminta kattaa vain urakointia
  • ravintolatoiminta, kuten kahvilat, baarit ja lounasravintolat, lukuunottamatta tilanteita, joissa toiminta liittyy matkailuun
  • ajoneuvojen hankinta ja liikkumisvälineet, muun muassa traktorit ja maanrakennustyökoneet
  • sijoitus- ja vuokraustoiminta, lukuun ottamatta vuokraustoimintaa, joka tapahtuu matkailualalla
  • alle 10 hevosen talli, jonka toiminta perustuu pääasiassa tallipaikkojen vuokraukseen.

Ideasta projektiksi

1

IDEA

2

SUUNNITTELU

3

HAKEMUS

4

PÄÄTÖS

5

TOTEUTUS

6

MAKSATUS

7

ARVIOINTI

Ota yhteyttä Leader-neuvojiimme tai täytä idealomake.

Maria Carstensen

Maria Carstensen

Leader-neuvoja

050 465 2630

maria.carstensen@aktion.fi

Isabella Wiklund

Isabella Wiklund

Leader-neuvoja

0400 125 572

isabella.wiklund@aktion.fi