Kustaktionsgruppen – KAG

Kustaktionsgruppen (KAG) driver fiske-leader verksamhet på den Österbottniska kusten​

Österbottens Fiskeleader Kustaktionsgruppen (KAG) är ett av de totalt 11 fiskeleader-områdena i Finland. KAG är en del av Aktion Österbotten rf och verksamhetsområdet är kusten från Kristinestad till Karleby.

​Vår uppgift är att utveckla fiskerinäringen, vattenbruket och kustsamhällena med medel från Europeiska havs- fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF), staten samt regionens kommuner.​

Genom Kustaktionsgruppen kan man få finansiering för allmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt som stöder till exempel fisket, vattenbruket, kustkultur och nätverk, fiskens livsmiljöer, teknisk utveckling, innovationer, forskning och ny kunskap inom sektorn. Fiskare, företagare, föreningar, organisationer av olika slag eller kommuner/städer kan söka om projektfinansiering.

​Vi kan bevilja projektmedel för projekt som lyfter och främjar fiskerinäringen i enlighet med vår strategi Smart resiliens vid ett livskraftigt hav.

Finansiering

Mångsidiga möjligheter för att utveckla näringar och servicen på landsbygden​.

Nätverket

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Internationella projekt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ta kontakt

Jonas Harald

Jonas Harald

Fiske-leader rådgivare

050 433 4683

jonas.harald@aktion.fi