Från idé till projekt

Resan från idé till projekt kan kännas lång och svår. Här har vi samlat steg som gör att projektförberedelserna och genomförandet går smidigt och ni kan gå vidare med er idé.

1

IDÉ

Idé​

1. Bekanta er med vår Leader-strategi samt stödanvisningar på Livsmedelsverkets hemsidor. Om er idé passar in, ta kontakt med Leader-rådgivaren.

2. Leader-rådgivaren hjälper dig vidare med din idé.

Maria Carstensen

Maria Carstensen

Leader rådgivare

050 465 2630

maria.carstensen@aktion.fi

Isabella Wiklund

Isabella Wiklund

Leader rådgivare

0400 125 572

isabella.wiklund@aktion.fi

Jonas Harald

Jonas Harald

Fiske-leader rådgivare

050 433 4683

jonas.harald@aktion.fi

2

PLANERING

Planering

3. Lägg tid på en bra plan. Vi får många ansökningar, och tyvärr kan vi inte finansiera alla projekt. Därför är det viktigt att ha en välgjord plan.

4. Samla de nödvändiga bilagorna.

5. Skapa en budget och se till att prisjämförelserna är i ordning.

6. Kontrollera valkriterierna senast vid detta skede. De används för att poängsätta projektet.

3

ANSÖKAN

Ansökan

7. Ansökan lämnas in elektroniskt via Hyrrä. På Livsmedelsverkets webbplats hittar du mer information om hur du fyller i ansökan.

Du loggar in med Suomi.fi fullmakt, speciellt viktigt att tänka på för föreningar.

8. Efter att ansökan lämnats in ber vi att alla våra sökanden fyller i Hållbarhetsblanketten för att hjälpa oss utvärdera vår strategi. Att fylla i blanketten ger er även tilläggspoäng och fördel om det blir en situation då alla projekt inte kan finansieras.

4

BESLUT

Beslut

9. När du har lämnat in ansökan förbereder Leader-rådgivaren en presentation för styrelsen. Vid behov kan vi be om ytterligare information eller saknande bilagor.

10. Styrelsen för Aktion Österbotten behandlar projektansökan, fattar beslut och ger ett utlåtande till Österbottens NTM-central. Styrelsen beslutar ifall projektet förordas eller inte.

11. Österbottens NTM-central gör en laglighetskontroll. Även NTM-centralen kan begära ytterligare information eller kompletteringar till ansökan. När allt är i ordning skickar NTM-centralen ett finansieringsbeslut.

12.  Bekanta dig noggrant med beslutet. Eventuella särskilda villkor finns angivna i beslutet. Om ni vill kan vi anordna en startpalaver för er tillsammans med NTM-centralen.

5

VERKSTÄLLANDE

Verkställande

  13. Kommunicera om projektet. Om ni får mer än 10.000 euro behöver ni lägga upp en affisch.

  14. Hanke toteutetaan hankesuunnitelman mukaan.

  15. Om ni behöver göra en ändring kontakta oss.

  6

  UTBETALNING

  Utbetalning

   16. Ansök om utbetalning för projektet. Utbetalningen görs elektroniskt via HYRRÄ-systemet. Vi önskar att ni gör åtminstone en utbetalningsansökan årligen.

   17. Det kan begäras kompletteringar och ytterligare information för utbetalningen.

   18. Ett beslut om utbetalning görs för projektet, och stödmedlen överförs till sökandens konto.

   7

   UTVÄRDERING

   Utvärdering

    19. Det är bra att utvärdera projektets framsteg längs vägen, men senast i samband med slutrapporteringen.