Kehittäjälle

Leader on osa Aktion Österbottenin toimintaa. LEADER-ryhmä on rekisteröity organisaatio, joka kannustaa alueensa asukkaita kehittämään paikallisyhteisöään, parantamaan sen hyvinvointia ja luomaan uusia työpaikkoja ja yrityksiä. LEADER-ryhmä rahoittaa hankkeita, jotka ovat yleishyödyllisiä ja edistävät taloudellista toimintaa yritystuen avulla maaseudun kehittämisrahaston tuella. Kullakin Leader-ryhmällä on oma maaseudun kehittämisstrategiansa.

Strategia laaditaan kullekin ohjelmakaudelle yhteistyössä paikallisten asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Ohjelmakausi 2023-2027 on vasta alussa. Strategiamme nimi on: Meidän Pohjanmaamme.

Leader on lyhenne ranskankielisistä sanoista: Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale.
Se tarkoittaa: Yhteistoiminnalliset toimet maaseudun taloudellisen kehityksen edistämiseksi.

Yleishyödylliset hanketuet

Kehitys ja yhteistyö

Monipuoliset mahdollisuudet kehittää elinkeinoja ja palveluja maaseudulla.

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja kehityshankkeiden avulla voidaan lisätä osaamista ja välittää tietoa.

Investoinnit

Yleishyödyllisten investointien avulla voidaan kehittää maaseudun palveluita ja parantaa ympäristön ja ilmaston tilaa.

Pienhankkeet ja valmisteluraha

Valmistelurahaa voi saada mm. yritysryhmähankkeen tai älykäs kylä yhteistyöhankkeen valmisteluun. Pienhankkeilla voi toteuttaa pieniä kehittämis- ja investointitoimia.

Ideasta projektiksi

1

IDEA

2

SUUNNITTELU

3

HAKEMUS

4

PÄÄTÖS

5

TOTEUTUS

6

MAKSATUS

7

ARVIOINTI

Ota yhteyttä Leader-neuvojiimme tai täytä idealomake.

Maria Carstensen

Maria Carstensen

Leader-neuvoja

050 465 2630

maria.carstensen@aktion.fi

Isabella Wiklund

Isabella Wiklund

Leader-neuvoja

0400 125 572

isabella.wiklund@aktion.fi