Smart landsbygd

Främjar landsbygdens utveckling i Österbotten och stödjer smarta lösningar

Vi på Aktion Österbotten arbetar för att utveckla landsbygden i Österbotten genom att främja hållbara och innovativa lösningar. Vårt mål är att skapa en levande och dynamisk landsbygd där invånarna kan trivas och utvecklas.

RIPEET

Energy Village 3.0 är en av de pilotslösningar som utvecklats i Österbotten som ett resultat av utlysningen från RIPEET-projektet. Aktion Österbotten, organisationen som implementerar lösningarna, kommer att utveckla och testa en ny organisationsmodell för att utveckla strategier för smarta energibyar som utnyttjar den kunskapspotential och de lokala resurser som finns tillgängliga. Modellen aktiverar och förbättrar byarnas och landsbygdens kapacitet att hantera energisjälvförsörjning och motståndskraft. Modellen testas genom en samskapande process i en by.

PEAK – Paikallisen energiajärjestelmän kehittäminen Pohjanmaalla

Projektet genererar ny kunskap för att påskynda förändringen och utvecklingen av det regionala energisystemet mot koldioxidneutralitet med hänsyn till förnybara energikällor. Analysen genomförs ur teknisk, ekonomisk och gemenskapsperspektiv genom tre mål. Projektets mål är att skapa en förståelse för vilka förutsättningar och utvecklingsbehov som finns i regionen för att utveckla ett koldioxidneutralt energisystem ur ett tekniskt-ekonomiskt perspektiv. Dessutom genereras förståelse för experters, beslutsfattares och medborgares inställning och perspektiv på införandet av förnybara energikällor. Projektet syftar också till att identifiera och skissa på affärsmodeller relaterade till olika funktioner och aktörer inom det regionala energisystemet samt identifiera eventuella flaskhalsar, resurs- och kompetensbrister och lagstiftningsmässiga begränsningar för genomförandet av potentiella affärsmodeller.

För inspiration

Företagsstöd för landsbygden ges för att starta, utveckla och investera i företagsverksamhet. Om du har en gårdsbruksenhet kan du få företagsstöd för försök i anslutning till förnyelse av verksamheten på din gård.

Se Österbotten

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Byabingo

Österbotten har över 300 byar där byborna aktivt deltar i utvecklingen av den egna omgivningen. Aktion Österbotten r.f. är takorganisation för byarna i Svenska Österbotten. 

ÖPPNA BYARS DAG 2024

ÖPPNA BYARS DAG 2024

VÄLKOMNA MED PÅ FINLANDS STÖRSTA BYAEVENEMANG – ÖPPNA BYARS DAG! I år den 8.6 är det tionde gången som den riksomfattande byafesten Öppna byars dag arrangeras. På evenemangsdagen öppnar byarna i Finland sina dörrar genom att arrangera mångsidiga program. Dagen ger...

MÅNADENS BY I APRIL

MÅNADENS BY I APRIL

Yttermark grundades 1546 och är en av de större byarna i Närpes. Invånarantalet var 945 i januari 2022. Närpes å rinner genom byn och därmed delas byn upp i östra och västra Yttermark.Ån i Yttermark Foto – Gabriel EkJordbruk, skogsbruk och växthusnäring utgör stora...

MÅNADENS BY I MARS

MÅNADENS BY I MARS

Korsnäs – Finlands västligaste fastlandskommun, tidigare världens svenskaste kommun, består av byarna Korsnäs, Harrström, Korsbäck, Molpe och Taklax. Kanske har du hört talas om den unika Korsnäs-tröjan, den som innehåller både stickade och virkade bårder i glada...