Småskaliga projekt och förberedelsepengar

Förberedelsepengar

Du kan få förberedelsepengar för att förbereda ett företags- eller jordbrukargrupprojekt, ett producentorganisationsprojekt, ett EIP-projekt eller Smarta byar-projekt.

Med förberedelsepengarna kan du samla och engagera samarbetsprojektets projektaktörer, bereda det egentliga projektet, göra upp en projektplan eller utreda om det finns förutsättningar för att projektet ska lyckas.

   Vem kan få stödet?

   Ett offentligrättsligt eller privaträttsligt samfund kan få förberedelsepengar. 

    Stödbelopp

    Du kan få 5 000 euro i förberedelsepengar. Stödet betalas i en rat som en standardiserad engångsersättning.
    Stödet betalas ut i efterhand, så du behöver egen finansiering för att inleda projektet..

    Stödvillkor

    Du kan få förberedelsepengar om du har en plan för att ansöka om stöd för ett utvecklingsprojekt.

    Du kan få förberedelsepengar endast en gång för samma utvecklingsobjekt. Ett projekt som genomförs med förberedelsepengar kan pågå högst ett år.

    Stödområden

    Från denna karta kan du kontrollera om ditt företag är beläget i ett stödberättigande område. Området där finansiering inte beviljas är markerat i svart och vitt på kartan. Om du klickar på kartan får du mer information om den platsen: områdets Leader-grupp och områdets klassificering i stads-landsbygdsklassificeringen.

    Småskaliga projekt

    Två olika investeringsstöd finns att söka för tillfället, ett med fokus på motion och rekreation i byn och ett med fokus på ökad tillgänglighet till föreningens lokaler och evenemang. Har din förening ett projekt som passar in här? Ta kontakt!

    Godkända kostnader i projektet är:

    • materialkostnader
    • maskiner och inventarier, till exempel färdiga redskap till lekplatser eller utegym
    • köpta tjänster, om man till exempel behöver anlita en elektriker eller en snickare
    • talkoarbete

     Vem kan få stödet?

     Stöd för små projekt kan beviljas ett offentligrättsligt eller privaträttsligt samfund, så som byaföreningar. En kommun kan inte få stöd för små projekt.

      Stödbelopp

      Projektets budget kan vara 2 000 – 8 000 euro. Stödet är 50 procent av den totala budgeten. Talko kan användas som en del av den egna finansieringen.

      Stödet för små projekt betalas ut som en engångsersättning när projektet är klart. Stödet är outputbaserat, vilket betyder att man ska visa att projektet är genomfört enligt planen när man skickar in sin ansökan om utbetalning och man behöver inte redovisa alla kvitton. Detta betyder också att man inte kan göra ändringar i projektplanen, utan bara förlänga projekttiden om något oförutsett händer.

      Stödområden

      Från denna karta kan du kontrollera om ditt företag är beläget i ett stödberättigande område. Området där finansiering inte beviljas är markerat i svart och vitt på kartan. Om du klickar på kartan får du mer information om den platsen: områdets Leader-grupp och områdets klassificering i stads-landsbygdsklassificeringen.

      Från idé till projekt

      Resan från idé till projekt kan kännas lång och svår. Här har vi samlat steg som gör att projektförberedelserna och genomförandet går smidigt och ni kan gå vidare med er idé.

      Vår strategi

      Vår strategi Vårt Österbotten är vårt allas utvecklingsmål, för att skapa en plats där det finns förutsättningar att bygga en god och hållbar framtid.

      Urvalskriterier

      För att få finansiering måste projekten uppfylla vissa urvalskriterier.

      Kontakta våra Leader rådgivare eller fyll i en idéblankett

      Maria Carstensen

      Maria Carstensen

      Leader rådgivare

      050 465 2630

      maria.carstensen@aktion.fi

      Isabella Wiklund

      Isabella Wiklund

      Leader rådgivare

      0400 125 572

      isabella.wiklund@aktion.fi