Finansiering

Syftet med den lokalt ledda utvecklingen är att stödja utvecklingsverksamhet som baserar sig på regionens behov och styrkor, utnyttja lokal sakkunskap och ge människor möjligheter att delta i utvecklingen av den egna regionen och dess fiskerinäring.

Österbottens Fiskeleader Kustaktionsgruppen (KAG) är ett av de totalt 11 fiskeleader-områdena i Finland. KAG är en del av Aktion Österbotten rf och verksamhetsområdet är kusten från Kristinestad till Karleby.

Vår uppgift är att utveckla fiskerinäringen, vattenbruket och kustsamhällena med medel från Europeiska havs- fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF), staten samt regionens kommuner.

Genom Kustaktionsgruppen kan man få finansiering för allmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt som stöder till exempel fisket, vattenbruket, kustkultur och nätverk, fiskens livsmiljöer, teknisk utveckling, innovationer, forskning och ny kunskap inom sektorn. Fiskare, företagare, föreningar, organisationer av olika slag eller kommuner/städer kan söka om projektfinansiering.

Från idé till projekt

Resan från idé till projekt kan kännas lång och svår. Här har vi samlat steg som gör att projektförberedelserna och genomförandet går smidigt och ni kan gå vidare med er idé.

Vår strategi

Vi kan bevilja projektmedel för projekt som lyfter och främjar fiskerinäringen i enlighet med vår strategi Smart resiliens vid ett livskraftigt hav.

Urvalskriterier

För att få finansiering måste projekten uppfylla vissa urvalskriterier.