Bli medlem

Aktion Österbotten har hand om EU:s landsbygdsprogram Leader och vi finansierar projekt och fungerar som landsbygdens intressebevakare. Vi kan via kontakter till nationell och europeisk nivå bevaka och ge råd i landsbygdutvecklingsfrågor, bistå vid ansökan om finansiering, samt hjälpa er med att få kontakt med andra projektaktörer.

Byaverksamheten i Österbotten bevakar byarnas intressen, hjälper till med bya- och säkerhetsplaner, erbjuder egna hemsidor för byarna, arrangerar tävlingar, studiebesök och seminarier samt utser Årets By i Österbotten.
Kustaktionsprogrammet (KAG) erbjuder projektmöjligheter och stöd åt fiskerinäringen (utvecklings- och investeringsprojekt). Målsättning med strategin är att bibehålla och skapa nya arbetstillfällen inom näringen och verksamheter som har kopplingar till yrkesfisket.

Hur vill du påverka?

Vill du vara med och påverka villkoren för landsbygden? Tycker du att det är viktigt att det finns möjlighet till jobb även utanför städerna? Hur viktigt är det att männsikor kan vara företagsamma där de bor?

Hur påverkar jag?

Som medlem får du delta i aktiviteter och möten, du får hjälp med dina frågor samt tillgång till kontinuerlig information genom vårt nyhetsbrev. Genom att stöda verksamheten är du med och påverkar – vi får landsbygden att växa!

Vad kostar det?

Som medlem i Aktion Österbotten r.f. betalar du en årlig avgift enligt följande:

Privatperson 17 euro/år
Föreningar/Organisationer 85 euro/år
Kommuner/Samkommuner 170 euro/år

    Instruktioner

    För att bli medlem via webben ska du fylla i uppgifterna i formuläret nedan. Kom ihåg att medlemmens namn är personen/företaget/föreningen som ansöker om medlemskap.  När du skickat in din anhållan kommer styrelsen att behandla den vid sitt följande styrelsemöte.