För utvecklare

Leader är en del av Aktion Österbottens verksamhet. En Leader-grupp är registrerad förening, som uppmuntrar invånarna i sitt område att utveckla den egna hembygden, öka dess trivsel samt skapa nya arbetsplatser och företag. Leader-gruppen finansierar projekt som är allmännyttiga och främjar näringsverksamhet genom företagsstöd med stöd från Landsbygdsfonden. Varje Leader-grupp har en egen utvecklingsstrategi för den lokala landsbygden.​

Strategin utarbetas för varje programperiod i samarbete med områdets invånare och olika aktörer. Just nu börjar programperioden 2023- 2027. Vår strategi heter: Vårt Österbotten.

Leader är en förkortning av den franska meningen Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale. 
Det betyder Samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden.

Allmännyttiga projektstöd

Utveckling och samarbete

Utveckla landsbygden​ med ett projekt! Tillsammans gör vi landsbygden levande.

Utbildnings- och informations- förmedlingsprojekt

Öka kunskapen och förmedla information med ett projekt!

Investeringar

Allmännyttiga investeringar – till nytta och glädje för byn!

Små projekt och förberedelsepengar

Även små projekt kan ha stor betydelse!

Från idé till projekt

1

IDÉ

2

PLANERING

3

ANSÖKAN

4

BESLUT

5

VERKSTÄLLANDE

6

UTBETALNING

7

UTVÄRDERING

Kontakta våra Leader rådgivare eller fyll i en idéblankett

Maria Carstensen

Maria Carstensen

Leader rådgivare

050 465 2630

maria.carstensen@aktion.fi

Isabella Wiklund

Isabella Wiklund

Leader rådgivare

0400 125 572

isabella.wiklund@aktion.fi