Aktion Österbotten

Aktion Österbotten r.f.:s är partipolitiskt obunden intresseorganisation som främjar landsbygdsutvecklingen i sitt område och samarbetar med organisationer och föreningar som utövar lokalt innovativt utvecklingsarbete. Vi på Aktion Österbotten vill vara det fyrljus som guidar invånarna, företagen och föreningarna mot en ljusare framtid. Utöver landsbygdsutveckling omfattar vår verksamhet Fiske-Leader, det vill säga utveckling av fiskerinäringen och byaverksamhet.

Strategi

Vår strategi Vårt Österbotten är vårt allas utvecklingsmål, för att skapa en plats där det finns förutsättningar att bygga en god och hållbar framtid.

Våra egna projekt

Vi genomför även egna projekt som stöder vår strategi.

Kontaktuppgifter

Här hittar du vår personals kontaktuppgifter. Tveka inte att kontakta oss!

Styrelsen och utskotten

Vårt arbete styrs av Leader-gruppens styrelse, byauttskottet och fiske-leaderutskottet.

Medlem-info

Info om hur kan man bli medlem och mötesdatum.