• Digitala lösningar inom kultur och turism

    Projektet Innospiration Österbotten ordnar: Digitala lösningar inom kultur och turism 29.3.2019 Bock’s Corner Brewery, Ladan Mingla, bearbeta idéer, få tips och uppslag till nästa utvecklingsåtgärd kring digitala lösningar i den egna verksamheter! Aktion Österbottens Leader-rådgivare finns också på plats för att man skall kunna diskutera finansieringsmöjligheter och tidtabell genast. Ta del av exempel som andra […]

    Read More