• Hyrrä övergår tillbaka att använda Katso-tjänsten, när Suomi.fi-fullmakterna inte började fungera felfritt. I Hyrrä togs suomi.fi-fullmakterna i bruk 2.1.2020. Under den senaste veckan har det kommit fram att alla fullmakter inte grundats till alla sökanden så som de borde. Sammankopplandet av rättigheter mellan Katso-tjänsten och Suomi.fi-fullmakter har inte heller fungerat för alla. Det har också […]

    Read More