• Välkommen med i ett nätverk för främjande av ungas företagsamhet! Avsikten är att grunda ett nätverk för främjande av ungas företagsamhet i Österbotten. Idén har vi fått från nätverket Bisnes Academy, som finns på Leader Viisaris område. Alla som arbetar med främjande av ungas företagsamhet eller som är intresserade av ämnet är välkomna med. Utvecklingsföreningar, läroinrättningar, föreningar, […]

    Read More