Cool Blue

 Aktion Österbotten/Kustaktionsgruppen deltar i två Horizon-finansierade projekt som går under namnen COOL BLUE Nordic samt COOL BLUE Baltic (COOL BLUE är en akronym för Community Ocean farms and Local Business cLUstErs).

Vi deltar även i projektet Havhøst i Norden finansierat av Nordiska Ministerrådet.
Samarbetsparter i COOL BLUE Nordic är förutom Aktion Österbotten även organisationen Havhøst i Köpenhamn, Göteborgs Universitet, samt s.Pro i Tyskland som fungerar som administrativ koordinator. CB Nordic har som
målsättning att testa, utveckla och sprida kännedom om modeller för småskalig regenerativ akvakultur. Regenerativ akvakultur är odlingsmetoder i vatten, som fungerar utan tillsats av foder eller gödselmedel. Med regenerativ
akvakultur ökar man biodiversiteten samt binder näringsämnen och koldioxid samtidigt som man producerar något vi kan använda, i första hand livsmedel. Det kan handla om både vattenväxter, alger, musslor och fiskar eller en
kombination av dessa. Inom Havhøsts nätverk i Danmark finns det ca 25 så kallade havskolonilotter som drivs kooperativt av föreningar, byalag eller lokala eldsjälar. Man odlar blåmusslor, tång och ostron som skördas för eget
och lokalsamhällets behov. Nya havskolonilotter startas runtom i Danmark, och trenden har fått fotfäste även i Sverige och Norge.
Den fråga vi vill utreda inom Aktion Österbotten är hur regenerativ akvakultur kan utformas vid bottniska vikens kust i våra vatten med låg salthalt. Vilka vattenväxter eller alger kunde vi använda som livsmedel eller för annat bruk, och
kan vi odla t.ex. dammussla. Vi har ännu inget odlingskoncept som passar i våra förhållanden, men genom försök och med hjälp av nätverken som skapas inom projektet kanske vi hittar modeller för havskolonilotter och regenerativt
vattenbruk även här. Projektet COOL BLUE Nordic startade april 2023 och pågår under 3 år. Totalbudgeten är knappt 1 miljon €.