Uusi yritys

Tukea yritystoiminnan aloittamiseen

Oletko yrittäjät tai kiinnostaako yrittäjäksi ryhtyminen? Toiminnan käynnistämisen helpottamiseksi on haettavissa useita erilaisia tukia!

 • Yritystoiminnan kokeilu
 • Aloitustuen tai investointituen valmistelu
 • Yritystoiminnan aloittaminen osa-aikaisesti tai kokopäiväisesti
 • Olemassa olevan yrityksen oston suunnittelu.

Lue lisää tukimahdollisuuksista ja ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut!

 

  Kuka voi saada tukea?

  Osa- tai kokoaikaiseen yritystoiminnan käynnistämiseen voit saada tukea, jos:

  • olet vähintään 18-vuotias ja ryhdyt yrittäjäksi yksityisenä elinkeinonharjoittajana, osakeyhtiössä, avoimessa yhtiössä, kommandiittiyhtiössä tai osuuskunnassa.
  • sinulla tai perustettavan yrityksesi määräysvaltaisilla osakkailla, yhtiömiehillä tai osuuskunnan jäsenillä ei ole merkittävää aikaisempaa kokemusta yritystoiminnasta.
  • perustettava yritys sijaitsee maaseudulla.
  • perustettavalla yritykselläsi on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan.
  • perustettava yrityksesi toimii paikallisia markkinoita laajemmilla markkinoilla.

  Yritystoiminnan kokeiluun voit saada tukea jo alle 18-vuotiaana.

  Tuki ei saa vääristää kilpailua. Tästä syystä paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle ei yleensä myönnetä tukea.

   Tukialue

   Tästä kartasta voit tarkistaa sijaitseeko yrityksesi tuettavalla alueella. Alueet joille rahoitusta ei voida myöntää on merkitty karttaa mustalla ja valkoisella. Jos klikkaat karttaa, saat lisätietoja paikasta: alueen Leader-ryhmästä ja alueen sijainnista kaupunki-maaseutuluokituksessa.

   Hyväksyttävien kustannusten kohtuullisuus

   Tukipäätöstä tehtäessä on pyrittävä varmistamaan, että toimenpiteen kustannusarvio on kohtuullinen siltä osin kuin se on mahdollista. Jos hankintaan ei sovelleta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016), kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa voidaan käyttää viitekustannuksia

   Jos viitekustannuksia ei ole käytettävissä, tuen hakijan tulee toimittaa vähintään 3 000 euron suuruisissa hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys, jonka perusteella kustannusten kohtuullisuus on mahdollista arvioida. Tavanomaisella hintatasolla tarkoitetaan tavaran- tai palveluntoimittajien yleisesti käyttämiä hintoja.

   Alle 3 000 euron suuruisissa hankinnoissa viranomaisen on varmistettava hankinnan kustannusten kohtuullisuus, jos hankinnan kustannusten kohtuullisuutta on syytä epäillä.

   Tuki yritystoiminnan kokeiluun

   Yritystoiminnan kokeilu on suunnattu sinulle, jolla ei ole aiempaa kokemusta yrittäjänä toimimisesta eikä vielä ole omaa yritystä. Tuen avulla voit kokeilla yrittäjyyttä ja testata liikeideasi toimivuutta. Kokeilu voi kestää korkeintaa 4 kuukautta.

   Tuki on tarkoitettu pääasiassa asiantuntijapalveluihin, joissa saat apua liikeidean kehittämiseen ja opit lisää siitä, mitä yrittäjänä toimiminen vaatii. Tukea voi käyttää myös muihin kustannuksiin, kuten

   • toimitilojen ja laitteiden vuokriin
   • aineisiin ja tarvikkeisiin
   • käyttömaksuihin ja matkoihin
   • koulutuksen, valmennuksen,
   • tiedon hankkimiseen ostettavina palveluina.

   Kaikkien kustannusten tulee liittyä ainoastaan kokeilujaksoon. Tuki myönnetään standardoidussa muodossa kertakorvauksena 2 500 euroa ja se maksetaan kokeilun päättyessä. Voit saada tätä tukea vain kerran rahoituskauden aikana.

    

    Tuki osa-aikaisen yritystoiminnan aloittamiseen

    Tukea voidaan myöntää osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen. Et voi saada tukea sekä osa-aikaisen että kokopäiväisen yritystoiminnan aloittamiseen. Osa-aikainen työ voi myös tarkoittaa kausiluonteista työtä, esimerkiksi täysipäiväistä työskentelyä yrityksessä kesäkaudella, mutta ei lainkaan toimintaa talvikaudella.

    Jotta voit jättää hakemuksen, tarvitset yritys- ja organisaatiotunnuksen.

    Tuki on ensisijaisesti tarkoitettu asiantuntijapalveluihin, joissa opit, miten voit parhaiten johtaa yritystäsi. Voit esimerkiksi saada apua markkinoinnin, kirjanpidon tai tuotannon suunnitteluun.

    Muut kustannukset, jotka voivat sisältyä tukeen, mutta pienemmässä määrin, ovat

    • toimitilojen ja laitteiden vuokriin
    • materiaalit ja tarvikkeet, esimerkiksi prototyypin valmistukseen
    • käyttömaksuihin ja matkoihin
    • koulutuksen, valmennuksen,
    • tiedon hankkimiseen ostettavina palveluina.
    • pienet hankinnat (alle 1200 €)

    Tuki voidaan myöntää standardoituna kertakorvauksena 5 000 euroa samalle hakijalle kerran rahoituskauden aikana. Tuki maksetaan kun hanke on toteutettu.

     

     Tuki päätoimisen yritystoiminnan aloittamiseen

     Tukea voidaan myöntää päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen Et voi saada tukea sekä osa-aikaisen että kokopäiväisen yritystoiminnan aloittamiseen.

     Jotta voit jättää hakemuksen, tarvitset yritys- ja organisaatiotunnuksen.

     Tuki on ensisijaisesti tarkoitettu asiantuntijapalveluihin, joissa opit, miten voit parhaiten johtaa yritystäsi. Voit esimerkiksi saada apua markkinoinnin, kirjanpidon tai tuotannon suunnitteluun.

     Muut kustannukset, jotka voivat sisältyä tukeen, mutta pienemmässä määrin, ovat

     • toimitilojen ja laitteiden vuokriin
     • materiaalit ja tarvikkeet, esimerkiksi prototyypin valmistukseen
     • käyttömaksuihin ja matkoihin
     • koulutuksen, valmennuksen,
     • tiedon hankkimiseen ostettavina palveluina.
     • pienet hankinnat (alle 1200 €)

     Tukea voidaan myöntää 7 500 euroa vakioituna kertakorvauksena samalle tuen hakijalle kerran rahoituskauden aikana. Tuki maksetaan kun hanke on toteutettu.

      

      Omistajanvaihdostuki

      Haluatko ostaa yrityksen ja tarvitset enemmän asiantuntija-apua kuin mitä tarjotaan ilmaiseksi elinkeinoyhtiöissä? Silloin voit hakea tukea yritystoiminnan perustamiseen omistajanvaihdoksen kautta. Tuki on tarkoitettu vain harvaan asuttujen alueiden ja ydinmaaseutualueiden yrityksille.

      Voit hakea tukea sekä yksityishenkilönä, jos sinulla ei vielä ole yritys- ja organisaatiotunnusta, että yrityksen kautta.

      Tuki voidaan myöntää yrityksen ostajalle ja sitä voidaan käyttää asiantuntijapalveluihin, jotka ovat tarpeen omistajanvaihdoksen valmistelussa.

      Tukea voidaan myöntää 2 500 tai 5 000 euroa vakioituna kertakorvauksena, kuitenkin yhteensä enintään 5 000 euroa rahoituskaudella samalle tuen saajalle. Tuki maksetaan jälkikäteen kun hanke on toteutettu.

      Maatalouden kokeilutuki

      Onko sinulla uusi ja innovatiivinen idea maataloudessa, jota haluat kokeilla? Silloin voit hakea Maatalouden kokeilutukea! Voit esimerkiksi kokeilla uusia kasveja, uusia tuotantomenetelmiä tai uusia markkinointikanavia.

      Tukea voidaan käyttää toimitilojen, koneiden ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen. Tuki voidaan käyttää myös pieniin hankintoihin, joiden taloudellinen käyttöikä rajoittuu kokeilun kestoon.

      • Tukea ei voi käyttää eläinten ostoon.
      • Kokeilu voi kestää enintään 3 vuotta.
      • Kokeilun tuloksena voi olla myös se, että kokeilu ei onnistunut.

      Maatalouden kokeilutuki Tukea voidaan myöntää 2 500, 5 000 tai 7 500 euroa, ja se maksetaan kokeilun päätyttyä. Tukea voi hakea useita kertoja rahoituskauden aikana, mutta enimmäissumma on 7 500 euroa tukea kohden.

      Kuka voi saada tukea?

      Voit saada tukea jos:

      • olet vähintään 18-vuotias ja toimit yrittäjänä joko yksityisenä elinkeinonharjoittajana, maatilalla, osakeyhtiössä, avoimessa yhtiössä, kommandiittiyhtiössä tai osuuskunnassa. Kun tukea myönnetään yhtiölle tai osuuskunnalle, määräysvalta näissä tulee olla 18 vuotta täyttäneillä henkilöillä.
      • Yrityksesi on mikroyritys, jossa on enintään viisi kokoaikaista työntekijää.
      • yrityksesi sijaitsee maaseudulla..
      • yritykselläsi on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan
      • työntekijöilläsi on riittävä ammattitaito
      • yrityksesi toimii paikallisia markkinoita laajemmilla markkinoilla.

      Tuki ei saa vääristää kilpailua. Tästä syystä paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle ei yleensä myönnetä tukea.

       Tukialue

       Tästä kartasta voit tarkistaa sijaitseeko yrityksesi tuettavalla alueella. Alueet joille rahoitusta ei voida myöntää on merkitty karttaa mustalla ja valkoisella. Jos klikkaat karttaa, saat lisätietoja paikasta: alueen Leader-ryhmästä ja alueen sijainnista kaupunki-maaseutuluokituksessa.

       Hyväksyttävien kustannusten kohtuullisuus

       Tukipäätöstä tehtäessä on pyrittävä varmistamaan, että toimenpiteen kustannusarvio on kohtuullinen siltä osin kuin se on mahdollista. Jos hankintaan ei sovelleta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016), kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa voidaan käyttää viitekustannuksia

       Jos viitekustannuksia ei ole käytettävissä, tuen hakijan tulee toimittaa vähintään 3 000 euron suuruisissa hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys, jonka perusteella kustannusten kohtuullisuus on mahdollista arvioida. Tavanomaisella hintatasolla tarkoitetaan tavaran- tai palveluntoimittajien yleisesti käyttämiä hintoja.

       Alle 3 000 euron suuruisissa hankinnoissa viranomaisen on varmistettava hankinnan kustannusten kohtuullisuus, jos hankinnan kustannusten kohtuullisuutta on syytä epäillä.

       Kehittämistuki

       Haluatko saada asiantuntija-apua selvittääksesi, onko liikeideasi panostamisen arvoinen? Tarvitsetko syventävää apua liiketoimintasuunnitelmasi kanssa tai apua laajemman tukihakemuksen tekemisessä?

       Voit hakea kehittämistukea!

       Tukea voidaan käyttää asiantuntijapalveluiden hankkimiseen. Tuki maksetaan jälkikäteen kun hanke on toteutettu..

       • Tukea yritystoiminnan suunnitteluun, 1 000 €, on haettavissa yksityishenkilöille.
       • Tuki yritystoiminnan kehittämistoimenpiteiden valmisteluun, 2 000 €, on haettavissa sekä yksityishenkilöille että yrityksille.

        Kuka voi saada tukea?

        Voit saada kehittämistukea, jos:

        • olet vähintään 18-vuotias ja toimit yrittäjänä joko yksityisenä elinkeinonharjoittajana, maatilalla, osakeyhtiössä, avoimessa yhtiössä, kommandiittiyhtiössä tai osuuskunnassa. Kun tukea myönnetään yhtiölle tai osuuskunnalle, määräysvalta näissä tulee olla 18 vuotta täyttäneillä henkilöillä.
        • Yrityksesi on mikroyritys, jossa on enintään viisi kokoaikaista työntekijää.
        • yrityksesi sijaitsee maaseudulla.
        • yritykselläsi on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan
        • työntekijöilläsi on riittävä ammattitaito
        • yrityksesi toimii paikallisia markkinoita laajemmilla markkinoilla.

        Tuki ei saa vääristää kilpailua. Tästä syystä paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle ei yleensä myönnetä tukea.

        Tukialue

        Tästä kartasta voit tarkistaa sijaitseeko yrityksesi tuettavalla alueella. Alueet joille rahoitusta ei voida myöntää on merkitty karttaa mustalla ja valkoisella. Jos klikkaat karttaa, saat lisätietoja paikasta: alueen Leader-ryhmästä ja alueen sijainnista kaupunki-maaseutuluokituksessa.

        Investointituki

        Onko yritykselläsi tarve tehdä investointeja? Onko investointi välttämätön yritystoiminnan aloittamisen kannalta? Silloin voit hakea investointitukea!

        Voit saada investointitukea Investointikustannuksista voidaan myöntää tuki 20–40 prosenttiin saakka, ja tukiprosentti määräytyy sen mukaan, missä yrityksesi sijaitsee. Budjetti voi olla 5 000–100 000 euroa.

        Tärkeää huomioida Investointia ei saa aloittaa ennen kuin hakemus on jätetty. Jos investointi edellyttää lupia, kuten rakennuslupa, ne tulee liittää hakemukseen. Hankkeen viimeisen maksun jälkeen investoinnin tulee säilyä yrityksessä vähintään kolme vuotta.

        Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut

         Investointitukea voidaan myöntää
         • rakennuksen, rakenteen tai rakennelman rakentamisesta, laajentamisesta tai korjaamisesta aiheutuviin kustannuksiin
         • rakennuksen hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin
         • koneiden ja laitteiden sekä muun irtaimen käyttöomaisuuden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin
         • 1–3 kohdassa tarkoitetuissa investoinneissa tarvittavista sähkö-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja tietoliikenneliittymistä aiheutuviin kustannuksiin sekä muista liittymistä tuensaajalle aiheutuviin kustannuksiin osana tuettavaa toimenpidettä
         • toimenpiteen suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuviin yleiskustannuksiin
         • lupa- ja rekisteröintimaksuista sekä muista vastaavista toimenpiteen toteutuksesta aiheutuvista yleiskustannuksista

         Tukea voidaan myöntää seuraaviin kohtuullisiin ja tarpeellisiin aineettomasta investoinnista aiheutuviin kustannuksiin:

         • tietokoneohjelmistojen, pilvipalveluiden ja vastaavien ratkaisujen hankkiminen
         • patenttien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien hankkiminen sekä muiden immateriaalioikeuksien ja käyttölupien hankkiminen.
         Investointitukea ei myönnetä
         • eläinten hankinta
         • traktorin tai muun maatalouden alkutuotantoon tarkoitetun koneen tai laitteen hankinta
         • liikennealan investoinnit;
         • puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta sekä muun vastaavan koneen tai laitteen hankinta
         • käytössä olevan koneen tai laitteen korvaaminen uudella, ellei yritystoimintaa olennaisesti laajenneta tai yrityksen teknologinen taso investoinnin vaikutuksesta merkittävästi parane taikka oteta käyttöön korkeampaan ympäristönsuojelulliseen tasoon johtavia tekniikoita
         • energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit
         • toisen yrityksen osakkeiden tai osuuksien taikka liiketoiminnan hankintaan; tukea voidaan kuitenkin myöntää sellaisten kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden hankintaan, jotka oikeuttavat hallitsemaan kehittämistukilain mukaan tukikelpoisessa yritystoiminnassa käytettävää toimitilaa
         • investointi, jonka tarkoituksena on ainoastaan toimitilojen tarjoaminen vuokralle
         • kiinteistön tai rakennusten hankinta julkisyhteisöltä, ellei kohteen arvoa ole määritelty markkinaehtoisesti ulkopuolisen asiantuntijan toimesta ja hankintaa tehdään markkinaehtoisesti
         • kokonaisteholtaan yli kahden megawatin uusiutuvan energian tuotannollisia investointeja
         • aurinko- ja tuulivoimaloita
         • koneurakoinnin maansiirtokoneita
         Tukialue

         Tästä kartasta voit tarkistaa sijaitseeko yrityksesi tuettavalla alueella. Alueet joille rahoitusta ei voida myöntää on merkitty karttaa mustalla ja valkoisella. Jos klikkaat karttaa, saat lisätietoja paikasta: alueen Leader-ryhmästä ja alueen sijainnista kaupunki-maaseutuluokituksessa.

         Mitä lupia tarvitaan?

         Tuen myöntämisen edellytyksenä on toimenpiteen toteuttamisen kannalta välttämättömän lainvoimaisen viranomaisluvan esittäminen. Esimerkiksi rakennuslupa ja ympäristölupa.

         Hyväksyttävien kustannusten kohtuullisuus

         Tukipäätöstä tehtäessä on pyrittävä varmistamaan, että toimenpiteen kustannusarvio on kohtuullinen siltä osin kuin se on mahdollista. Jos hankintaan ei sovelleta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016), kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa voidaan käyttää viitekustannuksia

         Jos viitekustannuksia ei ole käytettävissä, tuen hakijan tulee toimittaa vähintään 3 000 euron suuruisissa hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys, jonka perusteella kustannusten kohtuullisuus on mahdollista arvioida. Tavanomaisella hintatasolla tarkoitetaan tavaran- tai palveluntoimittajien yleisesti käyttämiä hintoja.

         Alle 3 000 euron suuruisissa hankinnoissa viranomaisen on varmistettava hankinnan kustannusten kohtuullisuus, jos hankinnan kustannusten kohtuullisuutta on syytä epäillä.

         Tuen ulkopuolelle jäävät kustannukset

         Investointi- ja kehittämistuen tukikelpoisia kustannuksia eivät ole:

         • arvonlisävero, ellei se jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi
         • korot, provisiot ja varainsiirtovero sekä muut rahoituksesta johtuvat kustannukset
         • osamaksukauppaan liittyvät hallinto-, vakuutus-, korjaus- ja huoltokustannukset eivätkä muut vastaavat kustannukset
         • sellaisten hankintojen kustannukset, jotka on tehty hakijalta, hakijayrityksessä johtavassa asemassa olevalta tai päätösvaltaa käyttävältä henkilöltä tai hänen perheenjäseneltään taikka hänen tai hänen perheenjäsenensä määräysvallassa olevalta yritykseltä taikka muutoin tuen kohteena olevan yrityksen lähipiiriin kuuluvalta osapuolelta, ellei hankinnasta ole hankittu riittävästi tarjouksia muilta asianmukaisilta tahoilta

         Ideasta projektiksi

         Matka ideasta hankkeeksi voi tuntua pitkältä ja vaikealta. Tänne olemme koonneet askeleita, joilla projektin valmistelu ja toteutus sujuu mutkattomasti ja voit viedä ideaasi eteenpäin.

         Meidän strategia

         Strategiamme Meidän Pohjanmaamme on meidän yhteinen kehittämistavoitteemme luoda paikka, jossa on edellytykset rakentaa hyvää ja kestävää tulevaisuutta.

         Valintakriteerit

         Saadakseen rahoitusta, hankkeen tulee täyttää tietyt valintakriteerit.

         Ota yhteyttä Leader-neuvojiimme tai täytä idealomake.

         Maria Carstensen

         Maria Carstensen

         Leader-neuvoja

         050 465 2630

         maria.carstensen@aktion.fi

         Isabella Wiklund

         Isabella Wiklund

         Leader-neuvoja

         0400 125 572

         isabella.wiklund@aktion.fi