Rahoitus

Syftet med den lokalt ledda utvecklingen är att stödja utvecklingsverksamhet som baserar sig på regionens behov och styrkor, utnyttja lokal sakkunskap och ge människor möjligheter att delta i utvecklingen av den egna regionen och dess fiskerinäring.

Tähän kuvaus rahoitettavasta toiminnasta

Tähän kuvaus rahoitettavasta toiminnasta

Ideasta hankkeeksi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Meidän strategia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Valintakriteerit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.