Älykäs maaseutu

Edistää maaseudun kehitystä Pohjanmaalla ja tukee älykkäitä ratkaisuja

Me Aktion Österbottenilla työskentelemme Pohjanmaan maaseudun kehittämiseksi edistämällä kestäviä ja innovatiivisia ratkaisuja. Tavoitteenamme on luoda elinvoimainen ja dynaaminen maaseutu, jossa asukkaat voivat viihtyä ja kehittää.

RIPEET

Energy Village 3.0 on piloittiratkaisu jota kehitetään Pohjanmaalla RIPEET-projektin pilottihaun kautta. Aktion Österbotten, joka on ratkaisujen toteuttamisesta vastaava organisaatio, kehittää ja kokeilee uutta toimintamallia älykkäiden energiakylien strategioiden kehittämiseksi hyödyntäen saatavilla olevaa tietopotentiaalia ja paikallisia resursseja. Malli aktivoi ja parantaa kylien ja maaseudun kykyä energiaomavaraisuuteen ja kestävyyteen. Mallia kokeillaan yhteiskehittämisen kautta kylässä.

PEAK – Paikallisen energiajärjestelmän kehittäminen Pohjanmaalla

Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa vauhdittamaan alueellisen energiajärjestelmän muutosta ja kehitystä hiilineutraaliksi uusiutuvat energiamuodot huomioiden. Tarkastelu tehdään teknisestä, taloudellisesta ja yhteisöllisestä näkökulmasta kolmen tavoitteen kautta. Hankkeen tavoitteena on tuottaa ymmärrystä siitä, millaiset edellytykset ja kehitystarpeet alueella on hiilineutraalin energiajärjestelmän kehittämiselle teknistaloudellisestä näkökulmasta. Lisäksi tuotetaan ymmärrystä asiantuntijoiden, päätöksentekijöiden ja kansalaisten suhtautumisesta ja näkökulmista uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoon. Hankkeessa halutaan myös tunnistaa ja hahmotella liiketoimintamalleja alueellisen energiajärjestelmän eri toimintoihin ja toimijoihin liittyen sekä tunnistaa mahdolliset pullonkaulat, resurssi- ja osaamispuutteet ja lainsäädännölliset reunaehdot potentiaalisten liiketoimintamallien toteuttamiseen liittyen.

Inspiraatioksi

Maaseudun yritystukia myönnetään yritystoiminnan aloittamiseen, kehittämiseen ja investointeihin. Jos sinulla on maatila, voit saada yritystukea maatilasi toiminann uudistamiseen liittyviin kokeiluihin.

Se Österbotten - Se Pohjanmaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Kyläbingo

Pohjanmaalla on yli 300 aktiivista kylää. Aktion Österbotten r.f. on ruotsinkielisen Pohjanmaan kylien kattojärjestö.

Ajankohtaista

MÅNADENS BY I MARS

MÅNADENS BY I MARS

Korsnäs – Finlands västligaste fastlandskommun, tidigare världens svenskaste kommun, består av byarna Korsnäs, Harrström, Korsbäck, Molpe och Taklax. Kanske har du hört talas om den unika Korsnäs-tröjan, den som innehåller både stickade och virkade bårder i glada...

ÖPPNA BYARS DAG 2024

ÖPPNA BYARS DAG 2024

VÄLKOMNA MED PÅ FINLANDS STÖRSTA BYAEVENEMANG – ÖPPNA BYARS DAG! I år den 8.6 är det tionde gången som den riksomfattande byafesten Öppna byars dag arrangeras. På evenemangsdagen öppnar byarna i Finland sina dörrar genom att arrangera mångsidiga program. Dagen ger...

MÅNADENS BY I APRIL

MÅNADENS BY I APRIL

Yttermark grundades 1546 och är en av de större byarna i Närpes. Invånarantalet var 945 i januari 2022. Närpes å rinner genom byn och därmed delas byn upp i östra och västra Yttermark.Ån i Yttermark Foto – Gabriel EkJordbruk, skogsbruk och växthusnäring utgör stora...