Pienimuotoiset hankkeet ja valmisteluraha

Valmisteluraha

Voit saada 5000 euron valmistelurahan yritys- tai viljelijäryhmähankkeen, tuottajaorganisaatiohankkeen, EIP-hankkeen tai Älykkäät kylät -hankkeen valmisteluun.

Valmistelurahalla voit koota ja sitouttaa yhteistyöhankkeen toimijoita, valmistella varsinaista hanketta, laatia hankesuunnitelman tai selvittää hankkeen onnistumisen edellytyksiä.

   Kuka voi saada tukea?

   Valmistelurahaa voi saada julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö.

    Tuen määrä

    Tukea voit saada 5000 euroa. Tuki maksetaan yhdessä erässä vakioituna kertakorvauksena.
    Tuki maksetaan jälkikäteen, joten tarvitset hankkeen käynnistämiseen omaa rahoitusta.

    Tuen ehdot

    Voit saada valmistelurahaa, jos sinulla on suunnitelma hakea tukea kehittämishankkeeseen.

    Valmistelurahaa voit saada vain yhden kerran samaan kehittämiskohteeseen. Valmistelurahalla toteutettava hanke voi kestää korkeintaan vuoden.

    Tukialue

    Tästä kartasta voit tarkistaa sijaitseeko yrityksesi tuettavalla alueella. Alueet joille rahoitusta ei voida myöntää on merkitty karttaa mustalla ja valkoisella. Jos klikkaat karttaa, saat lisätietoja paikasta: alueen Leader-ryhmästä ja alueen sijainnista kaupunki-maaseutuluokituksessa.

    Pienimuotoiset hankkeet

    Kaksi erilaista investointitukea on haettavissa tällä hetkellä: yksi keskittyy liikuntaan ja virkistykseen kylässä ja toinen keskittyy yhdistyksen tilojen ja tapahtumien saavutettavuuden parantamiseen. Onko yhdistyksellänne hanke joka sopii tähän? Ota yhteyttä!

    Hyväksyttävät kustannukset hankkeessa ovat:

    • materiaalikustannukset
    • Koneet ja kalusteet, esimerkiksi valmiit välineet leikkikentille tai ulkokuntosaleille.
    • Ostetut palvelut, jos esimerkiksi tarvitaan sähköasentajaa tai kirvesmiestä.
    • talkootyö

     Kuka voi saada tukea?

     Tukea pienille hankkeille voidaan myöntää julkisoikeudelliselle tai yksityisoikeudelliselle yhteisölle, kuten kyläyhdistyksille. Tukea ei ole suunnattu kunnille.

      Tuen määrä

      Hankkeen budjetti voi olla 2 000 – 8 000 euroa. Tukiosuus on 50 prosenttia kokonaisbudjetista. Talkootyötä voidaan käyttää oman rahoituksen osana.

      Pienimuotoisten hankkeiden tuki maksetaan jälkikäteen kertakorvauksena kun hanke on valmis. Tuki on tulosperusteinen, mikä tarkoittaa, että projektin toteutuminen suunnitelman mukaisesti tulee osoittaa maksatushakemuksen yhteydessä, eikä kaikkia kuitteja tarvitse esittää. Tämä tarkoittaa myös sitä, että hankesuunnitelmaa ei voi muuttaa, vaan ainoastaan pidentää hankeaikaa, jos jotain odottamatonta tapahtuu.

      Tukialue

      Tästä kartasta voit tarkistaa sijaitseeko yrityksesi tuettavalla alueella. Alueet joille rahoitusta ei voida myöntää on merkitty karttaa mustalla ja valkoisella. Jos klikkaat karttaa, saat lisätietoja paikasta: alueen Leader-ryhmästä ja alueen sijainnista kaupunki-maaseutuluokituksessa.

      Ideasta projektiksi

      Matka ideasta hankkeeksi voi tuntua pitkältä ja vaikealta. Tänne olemme koonneet askeleita, joilla projektin valmistelu ja toteutus sujuu mutkattomasti ja voit viedä ideaasi eteenpäin.

      Meidän strategia

      Strategiamme Meidän Pohjanmaamme on meidän yhteinen kehittämistavoitteemme luoda paikka, jossa on edellytykset rakentaa hyvää ja kestävää tulevaisuutta.

      Valintakriteerit

      Saadakseen rahoitusta, hankkeen tulee täyttää tietyt valintakriteerit.

      Ota yhteyttä Leader-neuvojiimme tai täytä idealomake.

      Maria Carstensen

      Maria Carstensen

      Leader-neuvoja

      050 465 2630

      maria.carstensen@aktion.fi

      Isabella Wiklund

      Isabella Wiklund

      Leader-neuvoja

      0400 125 572

      isabella.wiklund@aktion.fi