Materialbank

Finansieringsperioden 2014–2022

NÖDVÄNDIGA BILAGOR

Ansökan om Leader-stöd lämnas in till Aktion Österbotten. Ansökan kan göras på nätet via Hyrrä eller på pappersblankett. Oberoende om ni lämnar in stödansökan i elektronisk form eller på pappersblankett så krävs det en del bilagor till ansökan.

HYRRÄ (FÖR ELEKTRONISK ANSÖKAN)

Information om hur ni söker stöd via Hyrrä finns på denna länk

INTERNATIONELLA PROJEKT, BILAGOR HÄR

ANSÖKNINGSBLANKETTER

Pappersblanketter för ansökan om stöd finns på Landsbygdsverkets hemsidor. På sidorna finns information om hur nu fyller i ansökningarna. Ni kommer till sidorna via denna länk

Ansökningsblankett (för ansökningar i pappersversion)     3306A

Projektplan (för ansökningar i pappersversion)                     3306B

Mål- och resultatblankett                                                              3306Dind och 3306Lind

För samtliga ansökningar behövs

Uppskattning av mängden frivilligt arbete (talko)                 3306F

I fråga om investeringar prisjämförelseblankett

INFORMATION OM PROJEKT OCH ANVÄNDNING AV LOGON

För att ett projekt ska lyckas väl är det viktigt för projektägaren att informera om vad som görs i projektet och om EU-stödet. Information om projektet kan ges på en webbplats, i broschyrer och PR-material eller i tidningsannonser. I all information ska det tydligt framkomma vem som finansierar projektet. Europeiska jordbruksfondens emblem, EU:s leader-logo och Leader Aktion Österbottens logo.

Logotyperna hittar man i bildbanken på maaseutu.kuvat.fi.

Affischer

Om det totala offentliga stödet (EU+det statliga stödet) överstiger 50 000 euro ska en affisch i storlek A3  sättas upp. Beskriv projektet på affischen. I beskrivningen kan du nämna t.ex. projektnamnet, vem som genomför projektet och vad projektet går ut på. Berätta också att projektet har genomförts med stöd från EJFLU.

Affischen ska sättas upp på en synlig plats: i anslutning till investeringen, på byggnadsobjektet eller i lokalerna.

Du kan skriva ut affischen själv här.

I stället för affisch kan man använda en informationsskylt om det är ändamålsenligt med tanke på projektet. Du får skylten från din egen Leadergruppen.

Aktion Österbottenin Leader-logoversiot

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet