REKO

REKO

Vad?

REKO (Rejäl Konsumtion) är ett koncept för direkt försäljning av lokalt producerad mat utan mellanhänder. Det tillåter producenter att sälja sina produkter direkt till konsumenter, vilket främjar nära relationer mellan dem och stödjer lokal livsmedelsproduktion.

 Varför?

REKO syftar till att främja ekologisk hållbarhet, minska livsmedelskedjans längd och stödja den lokala ekonomin. Genom att eliminera mellanhänder får producenter bättre kontroll över sin försäljning och konsumenter får tillgång till färskare och högkvalitativa produkter.

Hur?

REKO fungerar genom att producenter annonserar sina produkter i Facebook-grupper eller andra digitala plattformar. Konsumenter gör sedan förbeställningar av önskade produkter och hämtar upp dem vid angivna distributionspunkter vid förbestämda tider.

Var?

REKO-distributionspunkter är vanligtvis lokala platser som parkeringsplatser, gårdar eller andra centrala platser i samhället. Dessa platser är där konsumenter samlas för att hämta sina förbeställda produkter från producenterna.

Vem?

REKO riktar sig till både producenter och konsumenter som värdesätter lokal och hållbart producerad mat. Producenter som är intresserade av att sälja sina produkter direkt till konsumenter och konsumenter som vill köpa färska och högkvalitativa lokala produkter är målgruppen för REKO-jakelun.