• Småbönders är en liten by i Kronoby kommun i Terjärv kommundel på gränsen till de finskspråkiga kommunerna Evijärvi och Vetil.  Byn är en levande landsbygd där 60 av byns 300 invånare livnär sig på jordbruk eller är egenföretagare.   Småbönders Handelslag har verkat som självständig butik sen 1921, förutom butik finns postombud och bränsleförsäljning. I byn finns fyra aktiva föreningar, ett skidspår och en ishockeyrink. Byn […]

    Read More