• Maj månads by, Henriksdal Opolitisk byaverksamhet i snart 100-år Bystugan en angelägenhet för alla Den organiserade byaverksamheten i Henriksdal inleddes redan under 1920-talet så den första pärthyveln anskaffades gemensamt till byn. I skiftet mellan 1920- och 30 talet blev det aktuell att bygga en gemensam skola i byn. Bönderna i byn samlades för att tillsammans […]

    Read More