• Sundom Årets by 2003   Styrelsen för Svenska Östebottens Byar beslöt utse Sundom i Vasa till årets by 2003 med följande motivering: Denna gång har Svenska Österbottens byar valt att lyfta fram ett stadsdels-byaråd; Sundom i Vasa. Denna typ av byaverksamhet kan inte lätt jämföras med ett byaråd på landsbygd, men verksamheten i dylika miljöer är […]

    Read More