• Det stora antalet sälar och skarvar i Östersjön har kraftigt försämrat möjligheterna för det småskaliga kustfisket längs Östersjöns kuster. Ett internationellt samarbetsprojekt ska jobba med att gemensamt försöka skapa en diskussion med allmänheten och beslutsfattare och ta fram information och hur stora effekterna är på kustfisket. Samarbetsprojektet inleds med de fem finska fiskeaktionsgrupperna längs de […]

    Read More